Przedszkolacy w akcji szkoła pamięta

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej trzeba rozpocząć od najmłodszych lat. Dlatego tak ważne jest poruszanie treści patriotycznych już w przedszkolu. Poznanie Ojczyzny przez małe dziecko, rozpoczyna się od więzi z rodziną, miejscem zamieszkania, przedszkolem, najbliższymi okolicami i tradycjami związanymi z regionem. Rodzice jako pierwsi mają możliwość wprowadzenia dziecka w piękny świat tradycji i kultury naszego regionu. Od nich w dużym stopniu zależy czy obudzą w dziecku szacunek i miłość do otaczającego środowiska i regionalnych tradycji. Wiedza o najbliższym środowisku jest wstępem do powstania więzi z ojczyzną.

Dlatego z wielkim aplauzem przedszkolacy włączyli się w apel „SZKOŁA PAMIĘTA”. wystosowany przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego do szkół i przedszkoli. Dzieci z grup młodszych odwiedziły miejsca pamięci na krobskim rynku, oddając hołd rozstrzelanym  przez nazistów mieszkańcom naszego regionu, a przedszkolacy z grup starszych oddali cześć powstańcom wielkopolskim i zamordowanym mieszkańcom w miejscach pamięci na cmentarzu parafialnym i pod pamiątkową tablicą na wyspie Kasztelańskiej. Przedszkolacy odwiedzili też groby zmarłych nauczycieli i pracowników przedszkola. Każdy z przedszkolaków z dumą składał w miejscach pamięci zapalony znicz.