Czytelnia

 

- księgozbiór podręczny: 2.000  woluminów 
- czasopisma: 12 tytułów
- księgozbiór regionalny
- dokumenty życia społecznego 
- kartoteki: wycinków prasowych o regionie od 1972 r. Biskupizna, autorska
- udostępnia zbiory na miejscu
- udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych
- udostępnia kserokopie materiałów bibliotecznych (odpłatnie)