Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku w Powiecie Gostyńskim

 

Zdjęcie poglądoweW wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wykaz tworzymy na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2019 rok w 2020 roku opublikowaliśmy 12 grudnia 2019 roku.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wykaże, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z jej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych, Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia taką organizację w zaktualizowanym wykazie.  (źródło:  https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ )

 

KRS NIP NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ
0000436199 6961876630 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KREATYWNI" WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI PIASKI PIASKI
0000034472 6961712638 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM W GOSTYNIU IM. KS. PROF. FRANCISZKA OLEJNICZAKA - "OMNES UNUM SIMUS" WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI GOSTYŃ GOSTYŃ
0000044699 6961637316 TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POGORZELI WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI POGORZELA POGORZELA
0000078617 6961553571 FUNDACJA "ABSOLWENT" WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI GOSTYŃ GOSTYŃ
0000225832 6961760979 BRACTWO KURKOWE W KROBI WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI KROBIA KROBIA
0000248432 6961779878 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI PIASKI GŁOGÓWKO
0000249541 6961691178 BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI PIASKI PIASKI
0000261099 6961809792 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI GOSTYŃ GOSTYŃ
0000286069 6961822918 GOSTYŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "NOE" WIELKOPOLSKIE GOSTYŃSKI GOSTYŃ GOSTYŃ