Zadbajmy o swoich seniorów!

Zdjęcie ilustracyjne

Narażone są wszystkie osoby starsze, nawet te czujące się zupełnie dobrze – podkreślają lekarze rodzinni i geriatrzy, którzy w związku z epidemią koronawirusa zwrócili się z prośbą do seniorów o poddanie się samoizolacji i częsty kontakt telefoniczny z najbliższymi. "Co 6 osoba w naszym kraju wkroczyła w wiek senioralny a przeszło 2,5 miliona osób osiągnęło 75 rok życia. Niestety, rozwijająca się na świecie epidemia SARS-CoV-2 sprawia, że życie seniorów jest szczególnie zagrożone" – czytamy w apelu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii.

Czytaj więcej...

RODO W CZASIE EPIDEMII - OPINIA ZPP

RODO w czasie epidemii - opinia ZPP

Od powiatów docierają do nas sygnały, że na czas epidemii powinno zostać zawieszone RODO, które poważnie utrudnia wymianę informacji pomiędzy służbami. Pytanie czy to możliwe oraz czy rzeczywiści jest taka potrzeba?

Możliwe ograniczenia w zakresie stosowania RODO

Czytaj więcej...

Organizacje apelują o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

„Mając na względzie zarówno zdrowie i życie obywateli naszego państwa, jak i przestrzeganie zasad demokratycznego procesu wyborczego, a także możliwość kwestionowania ważności samych wyborów prezydenta RP wzywamy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej”. Do godz. 9.00 w czwartek 26 marca można dołączyć do grona sygnatariuszy tego apelu. 

Czytaj więcej...

„Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

„Kwarantanna domowa” – apka ułatwiająca izolację

Ponad tysiąc osób korzysta już z rządowej aplikacji „Kwarantanna domowa”. Jak działa? Osoby objęte kwarantanną otrzymują SMS-a, na podstawie którego można uaktywnić aplikację. Umożliwia ona potwierdzenie miejsca przebywania, a także przekazanie informacji na temat stanu zdrowia i ewentualnych potrzeb.

Czytaj więcej...

Koronawirus dotyka rodzin, może rodzić przemoc

Koronawirus dotyka rodzin, może rodzić przemoc

W minionym tygodniu coraz więcej osób dzwoniło-  i to głównie popołudniami - do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, działającego przy PCPR, zgłaszając narastające problemy rodzinne: kłótnie, przedłużające się pyskówki, groźby czy długotrwałe milczenie ignorujące innych członków rodziny, a nawet przepychanki, pokazujące, kto w domu jest najsilniejszy.

Czytaj więcej...

Kolejne zakupy WOŚP w ramach walki z epidemią

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włącza się w walkę z koronawirusem, ponownie doposażając placówki medyczne. Do zamówionych już łóżek do intensywnej terapii, Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB) i analizatora laboratoryjnego dołączają specjalistyczne kardiomonitory o wartości 4,3 miliona złotych.

Czytaj więcej...

Potwierdzili swoje umiejętności na egzaminie

Potwierdzili swoje umiejętności na egzaminie

Gostyński klub karate TKKF "TĘCZA" przeprowadził egzamin dla młodych i najmłodszych karateków. Odbył się on (jeszcze przed zawieszeniem treningów) w dojo TKKF „Tęcza” (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu) dla grupy początkujących i średniozaawansowanych karateków. Zdający musieli wykazać się znajomością podstawowych pozycji, bloków i ataków oraz ich prawidłowym wykonaniem (kihon).

Czytaj więcej...

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku w Powiecie Gostyńskim

 

Zdjęcie poglądoweW wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Czytaj więcej...