„PRZEDSZKOLACY W GŁÓWNYCH ROLACH”

Z końcem września nasi przedszkolacy uczestniczyli w zdjęciach i nagraniach do filmu przedstawiającego historię powstania i działalność Kasyna Gostyńskiego. Dzieci w tradycyjnych strojach biskupiańskich odgrywały powierzone im role i brały udział w różnych scenkach.

Film ten jest częścią projektu fundacji „Miejsce moje – potencjał regionu szansą na rozwój”. Produkcja dostępna będzie publicznie – rozpowszechniona zostanie w Internecie oraz zaprezentowana podczas seansów filmowych, pokazów, prelekcji i spotkań. Nagranie filmu i prezentowanie go podczas różnorodnych eventów będzie miało na celu doskonalenie wiedzy oraz rozpowszechnianie informacji na temat dziedzictwa kulturowego ziemi gostyńskiej i promocję regionu. 

Premiera filmu odbędzie się w grudniu. Głównymi gośćmi zaproszonymi na seans będą nasi przedszkolacy – aktorzy, dla których zarezerwowane będą miejsca w pierwszych rzędach!

Gratulujemy naszym dzielnym przedszkolakom i dziękujemy rodzicom za pomoc i wsparcie w organizacji i przygotowaniu dzieci.