Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
  • face1

Informujemy, że bezpośrednia obsługa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi jest możliwa w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. Bezpośrednia obsługa klientów ośrodka odbywa się w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach - w holu budynku.

Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy niewykazująca żadnych objawów chorobowych.

Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę.

Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce po wejściu do holu Ośrodka.

W dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę  e-PUAP lub poprzez placówki pocztowe w celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa oraz umożliwia się dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie w specjalnej skrzynce przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka

Wnioski można przesyłać elektronicznie na adres: opskrobia@poczta.onet.pl, zasilki@krobia.pl, rodzina500@krobia.pl

 Z pracownikami Ośrodka można kontaktować się pod numerami telefonów:

Pracownicy Socjalni – tel. 65 5711 109 lub 797 526 683

Asystent Rodziny – tel. 797 526 682

Inspektor ds. Uzależnień tel. 504 103 363

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – tel. 65 5711 005; 796 000 784

Świadczenia wychowawcze (500 +) tel. 65 711 109, 796 000 784

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00