Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
  • face1

Gmina Krobia przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Krobia otrzyma dofinansowanie w kwocie 47 920,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Krobia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wlkp. 126 , 63-840 Krobia.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Program ma także zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00