Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
  • face1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024,  można składać w terminach:

 - od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

- od 1 sierpnia 2023 r. drogą tradycyjną (papierową)

Rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, jest rok 2022.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę, natomiast kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania funduszu alimentacyjnego od 1 października 2023 r. wynosi 1.209 zł na osobę.

 Druki wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy będzie można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi lub pobrać ze strony www.mgops.krobia.pl w zakładce druki.

Zasiłki rodzinne

Fundusz alimentacyjnego

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00