Pieniądze na działania społeczne rozdane!

„Działaj Lokalnie”, Program Grantów Społecznych oraz „Bank Inicjatyw Społecznych” – to trzy programy grantowe rozstrzygnięte podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego.

„Działaj Lokalnie”, Program Grantów Społecznych oraz „Bank Inicjatyw Społecznych” – to trzy programy grantowe rozstrzygnięte podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego. Łącznie na działania społeczne przeznaczono prawie 120 000 złotych. Dzięki tym pieniądzom grupy nieformalne będą realizować projekty integrujące, wzmacniające i wzbogacające lokalne społeczności.

Czytaj więcej...

Dziesiąty World SM Day

 World SM Day

Świat po raz dziesiąty obchodził World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie to, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, zaprosiło na duży niedzielny okolicznościowy piknik, nie tylko członków stowarzyszenia, ale też ich rodziny oraz przyjaciół.

Czytaj więcej...

Rodziny przeszkolone na pogotowia rodzinne

Rodziny przeszkolone na pogotowia rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zakończyło szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie programu Stowarzyszenia „DZIECKO” pn.: „Rodzina zastępcza zawodowa”, zatwierdzonego decyzją Nr 3/2016/RZ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak DSR.I.8307.9.1.2016.AKU) z dnia 12 lipca 2016 r. Było ono bezpłatne dla uczestników. Prowadzili je  wykwalifikowani trenerzy programu „Rodzina zastępcza zawodowa” w maju i czerwcu tego roku. 

Czytaj więcej...

Rodzinnie powitali lato

Rodzinnie powitali lato

Festyn rodzinny „Powitanie lata” odbywał się po raz osiemnasty w kolorowo przystrojonym na tę okazję parku przy Domu Dziecka w Bodzewie (powiat gostyński). Ponad sześćset osób bawiło się wspólnie i wesoło na tym festynie.

Wzięły w nim udział rodziny zastępcze z powiatu gostyńskiego, a także rodziny z dziećmi z powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich. Przybyli też kandydaci na rodziców zastępczych oraz rodziny zaprzyjaźnione. Wszyscy bawili się razem z wychowankami domu dziecka oraz zaproszonymi na tę imprezę rodzicami dzieci, które wychowują się w bodzewskiej i gostyńskiej placówce.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Na konferencję szkoleniową „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?” dla kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców zapraszają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO”, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Konferencja odbędzie się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu (ul. Poznańska 1 b, II piętro) 20 czerwca 2018 r. (środa). Początek o godz. 11.00 Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej.                 

Czytaj więcej...

VI Rodzinny Rajd Smerfów

VI Rodzinny Rajd Smerfów

W sobotę 9.06.18 r. po raz szósty obył się rodzinny samochodowy „Rajd Smerfów 2018”. Warunkiem startu w rajdzie było zebranie i zgłoszenie załogi rodzinnej (rodzice (w tym zastępczy) i dzieci lub dziadkowie i wnuki) oraz specjalne ozdobienie pojazdu. Do rajdu zgłosiło sie 14 załóg.

O dziewiątej rano załogi rodzinne z powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego oraz bydgoskiego zjawiły się na kartodromie pod Górą Zamkową w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2017.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 15 organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim i gostyńskim”.

 

Do konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r. zostało zgłoszonych kilkaset projektów z całego kraju.

Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie przesłały najwyżej ocenione w województwach do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Konkursowa Ministerstwa dokonała oceny formalnej i merytorycznej i nagrodziła 53 projekty.

Czytaj więcej...