Uczcili seniorów

Blisko trzystu seniorów spotkało się na obchodach Dnia Seniora w Gostyniu. Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował uroczystość z tej okazji w sali GOK „Hutnik”.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Mirosław Maćkowiak powitał seniorów i przybyłych gości na czele z Starostą Gostyńskim Robertem Marcinkowskim. Obok przedstawicieli władz powiatowych i gminnych przybyli również reprezentanci kultury, bankowości, policji i pomocy społecznej. Przewodniczący przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku. Wspomniał m.in. zorganizowanie spotkań okolicznościowych, a także wycieczki do wielu ciekawych miejsc oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i wczasy dla seniorów, w których wzięło udział ponad trzysta osób, często korzystając z dofinansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Samo stowarzyszenie liczy obecnie w całym powiecie gostyńskim 1567 członków.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski poinformował o działaniach samorządu powiatowego dla mieszkańców  i o dalszej możliwości korzystania ze wsparcia finansowego udzielanego seniorom przez PCPR w Gostyniu na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, zakupy sprzętu ortopedycznego i pomocniczego oraz na wyjazdy rehabilitacyjne. Składając życzenia: „- Życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, życzliwych ludzi wokół siebie, niegasnącego uśmiechu i wszelkiej pomyślności dla państwa i waszych rodzin” – starosta Robert Marcinkowski wręczył na ręce przewodniczącego Związku Mirosława Maćkowiaka dla całego rejonowego oddziału PZERiI medal pamiątkowy, wydany z okazji 20-lecia powiatu gostyńskiego. Wiceburmistrz Gostynia Grzegorz Skorupski, obok życzeń, przekazał kilka wiadomości dotyczących polityki senioralnej i poetycko zapowiedział niespodziankę koncertową dla seniorów.

Do życzeń dołączyli się przybyli goście. Obok przedstawicieli GOK „Hutnik” i Gminnej Rady Seniorów  życzenia składali też prezes Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak i rzecznik gostyńskiej policji aspirant sztabowy Sebastian Myszkiewicz, który ostrzegł seniorów przed oszustami, podszywającymi się pod policjantów. Ostatni z występujących dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podziękował seniorom za ich aktywność, której przykładami są trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku działające na ternie powiatu gostyńskiego, czy Spotkania Świętogórskie Seniorów organizowane cyklicznie przez gostyński PZERiI. Szczególnie podziękował jednak za to niewidoczne publicznie wsparcie udzielane kolejnym pokoleniom w rodzinach poprzez pomoc w opiece nad wnukami, dbanie o gospodarstwa domowe czy finansowe wspieranie młodych, mimo skromnego emeryckiego portfela.

 Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, na scenę wyszedł, zapowiadany przez wiceburmistrza artysta kabaretowy i piosenkarz Roman Gerczak. Bardzo szybko zachęcił seniorów do wspólnego śpiewania i wesołej zabawy.

 

Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.