Otwarto „Jeżewskie siedlisko”

Otwarto  „Jeżewskie siedlisko”

W dniu 05.10.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie „Jeżewskiego siedliska”. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Burmistrz Miasta Borku Wielkopolskiego Marek Rożek, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, radny Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego Michał Dopierała, sołtys wsi Jeżewo Paweł Gendera, Prezes OSP Jeżewo Rafał Kaczmarek, proboszcz parafii Jeżewo ksiądz Marek Brdęk oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie wraz z mieszkańcami wsi Jeżewo.

Przybyłych powitała przewodnicząca KGW Jeżewo Bogumiła Matelska. Po uroczystym przecięciu wstęgi goście obejrzeli efekty zrealizowanego projektu. Następnie wszyscy obecni wzięli udział w biesiadzie przy nowo uruchomionym grillu. Uczestnicy wydarzenia wspólnie usiedli do stołów, gdzie czekały na nich potrawy przyrządzone przez panie z KGW.

Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej "BLASK" przypomina, że realizacja projektu „Jeżewskie siedlisko” stała się możliwa dzięki dofinansowaniu działania przez Program Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego PGS 0007. Program jest finansowany przez powiat gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Operatorem programu jest Stowarzyszenie „DZIECKO”, które zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Projekt rozpoczęło spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej w Jeżewie. W spotkaniu uczestniczyli sołtys Paweł Gendera, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele OSP Jeżewo. Na pierwszym spotkaniu omówiono harmonogram prac w początkowej fazie realizacji projektu. Ustalono też wykonawcę grilla murowanego. Wykonawca zobowiązał się, że również zapewni materiał. W działania zaangażował się również radny Michał Dopierała. 29 czerwca 2019 r. rozpoczęto prace związane z wyrównaniem terenu, usuwaniem chwastów i zarośli. Wzięli w nich udział mieszkańcy wsi Jeżewo, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy OSP w Jeżewie. Koparkę wraz z operatorem udostępniło Gospodarstwo Rolne Karolew, za co serdecznie organizatorzy dziękują.

W lipcu, jak przypomina Dawid Janicki, odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu. Podsumowano dotychczasowe działania, m.in. zakończenie prac ziemnych oraz zaplanowano kolejne aktywności w ramach projektu „Jeżewskie siedlisko”. Ustalono usytuowanie grilla na terenie przeznaczonym pod realizację projektu oraz dokonano wyboru ławek. Omówiono też i dokonano wstępnych ustaleń w sprawie organizacji spotkania integracyjnego przy grillu z biesiadą. Przyjęto też, że w jego trakcie będzie odbywał się konkurs plastyczny dla dzieci.

Obecnie Jeżewo ma miejsce na spotkania swojej społeczności. Miejsce, które powstało dzięki wkładowi mieszkańców Jeżewa i ich przyjaciół.

Opracowanie: Stowarzyszenie „DZIECKO”