Otwarty konkurs ofert dla NGO

Otwarty konkurs ofert dla NGOUCHWAŁA Nr 40/274/20 ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych rodzajów zadań, przewidzianych do zlecenia przez Powiat Gostyński organizacjom pozarządowym i ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe rodzaje zadań, przewidzianych do zlecenia przez Powiat Gostyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach priorytetów określonych w Programie Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 i ogłasza się konkurs na realizację tych zadań.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zawierające zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Sprawę prowadzi: Ewa Misiaczyk

Stanowisko: Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi telefon: 65 575 25 25; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Gostyńskiego Nr 40_274_20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Gostyńskiego Nr 40_274_20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (201.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Gostyńskiego Nr 40_274_20 z dnia 9 stycznia 2020 r. (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument