Jesteśmy wśród Was

Rozstrzygnięto XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany był do osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja mieszkańców z niepełnosprawnościami  powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Powitała wszystkich i prowadziła wernisaż wystawy pokonkursowej, któremu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu,  Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu.

W uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu uczestniczył Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który pogratulował uczestnikom wyjątkowych prac i podziękował opiekunom oraz rodzicom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem – Ta wystawa jest wyjątkowa. Oglądałem prezentowane na niej prace. I nie mam najmniejszych wątpliwości. Jesteście artystami z wielką wyobraźnią! I cieszę się, że jesteście wśród nas.

Przewodnicząca jury plastyk Anna Szymańska dodała, że jury miało wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. A, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. – Dlatego – jak podkreśliła Anna Szymańska – wszyscy jesteście zwycięzcami! Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów opiekujących się artystami.

Na obecną edycję konkursu, organizowanego od dziewiętnastu lat spłynęły sześćdziesiąt cztery prace wykonane różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury w składzie: przewodnicząca Anna Szymańska, Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak musiało, wybierając zwycięzców, dokonać trudnego wyboru.

Do konkursu przystąpiły: Stowarzyszenie „Nie Sami”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „KREATYWNI” w Piaskach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Specjalnych  w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie oraz osoby indywidualne.

W czasie ogłaszania wyników konkursu nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Janusz Sikora, Anna Szymańska i Natalia Hajnsz.

Konkurs zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy wsparciu Stowarzyszenia "DZIECKO".

Laureaci XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:

Kategoria: dorośli

1 miejsce: Marcin Marek (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach)

2 miejsce: Rafiał Grabias (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu)

3 miejsce: Krzysztof Ratajczak (Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie)

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Teresa Czapulak (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach)

Ewa Zawieja (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach)

Bogdan Nowicki (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie)

Kategoria dzieci i młodzież:

1 miejsce: Joanna Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

2 miejsce: Zofia Juskowiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

3 miejsce: Michał Krzyżaniak (Zespół Szkół Specjalnych  w Brzeziu)

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Glapiak (Zespół Szkół Specjalnych  w Brzeziu)

Sławomir Biniasz  (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

Marcin Stachowiak (Zespół Szkół Specjalnych  w Brzeziu)

Joanna Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)