Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r. Jakie zmiany?

Autor/źródło: pixabay.com, CC0 Public Domain

Organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie do KAS

To druga zmiana, która dotyczy sprawozdań składanych w tym roku. Poprzednio NGO-sy bez działalności gospodarczej wysyłały sprawozdania do urzędu skarbowego – każda organizacja do swojego. Od 2020 r. sprawozdania przekazujemy w jedno miejsce – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 

art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie (…).

 

Żeby wysłać sprawozdanie do szefa KAS, trzeba skorzystać z funkcjonalności, którą oferuje program księgowy.

Jeśli natomiast nie mamy programu księgowego, umożliwia nam to wspomniane wyżej narzędzie Ministerstwa Finansów. Wszystko wskazuje na to, że e-Sprawozdania Finansowe pozwolą organizacjom na przejście całego procesu: od sporządzenia, przez podpisanie, aż po wysłanie sprawozdania finansowego do KAS.

 

Przypominamy

 Nie wszystkie organizacje pozarządowe muszą składać sprawozdanie finansowe. Z obowiązku tego zwolnione są NGO-sy, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Zobacz: Co musi, a czego nie musi NGO, która wybrała UEPiK.
 
więcej na: