Rozmawiali o wakacyjnych zagrożeniach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało kolejne warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych opiekujących się nastolatkami. Spotkanie poświęcone było  problemom zagrożeń wakacyjnych, a zwłaszcza handlowi ludźmi.

By uczulić rodziców zastępczych na to niebezpieczne zjawisko PCPR w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizowało spotkanie z funkcjonariuszem policji, zajmującym się profilaktyką w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu nt. „Handel ludźmi”. Problem został podjęty z uwagi na trwające wakacje, w czasie których młodzież często podejmuje ryzykowne zachowania, bywa narażona na wiele niebezpieczeństw m.in. na niebezpieczeństwa handlu ludźmi.

Policjant przedstawił zjawisko handlu ludźmi, omówił, jakie formy przyjmuje oraz jak się ustrzec przed takimi zagrożeniami. Udzielił też ważnych wskazówek, jak zachowywać się  w sytuacji faktycznego niebezpieczeństwa. Omówił też, przywołując rzeczywiste historie, które przytrafiły się młodym ludziom – rówieśnikom wychowanków pieczy, mechanizmy, którymi posługują się handlarze ludźmi. W czasie dyskusji  uczestnicy wskazywali, że spotkanie uzmysłowiło im, iż tego typu sytuacje mogą przydarzyć się każdemu.

Niestety, handel ludźmi wciąż ma się dobrze. I nasila się w okresie wakacyjnym. Między innymi ofiarami padają młodzi ludzie, zwłaszcza dziewczyny. Młodych ludzi, w tym dzieci, wykorzystuje się do prostytucji, pornografii, nielegalnych adopcji, żebractwa, kradzieży, pobierania narządów do transplantacji. W Polsce niewolnictwo wciąż kwitnie – wg fundacji Walk Free (opublikowała Global Slavery Index)notuje się w naszym kraju nawet do 100 tys. ofiar rocznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że istnieje kilka form handlu ludźmi. Polskie kobiety wykorzystywane są do prostytucji i seksbiznesu.  Kobiety i mężczyźni, w tym dzieci wykorzystywane są do pracy przymusowej i do tak zwanego niewolnictwa domowego. W tym ostatnim przypadku ofiara jest uwięziona, poddana całkowitej kontroli i zmuszana nie tylko do ciężkiej pracy niewolniczej na przykład w ogrodnictwie, lecz także dodatkowo do wykonywania obowiązków domowych. Jeśli to kobieta, często wykorzystuje się ją też seksualnie. Inną formą handlu ludźmi jest werbowanie ich i zmuszanie do żebractwa, drobnych kradzieży lub innych przestępstw. Szczególnie odrażające jest sprzedawanie dzieci, które wykorzystuje się do prostytucji, pornografii, nielegalnych adopcji, pobierania narządów do transplantacji czy do żebractwa.

Problem jest na tyle poważny, że w  Komendzie Głównej Policji powstała specjalna komórka, która zajmuje się ściganiem i rozpracowywaniem tego typu przestępstw. Uruchomiła ona specjalną infolinię: 664 974 934.

               

Fundacja „La Strada” zajmująca się na co dzień pomocą ofiarom handlu ludźmi opisuje najczęstszy mechanizm werbowania młodych kobiet: - „Dziewczyny łapie się na „miłość”. Sprawcy są bardzo dobrymi psychologami i dokładnie wiedzą, do kogo uderzać i jak do niego trafić. Najczęściej werbują w dużych skupiskach młodzieży, w jakichś klubach, na koncertach lub w czasie wakacyjnych wyjazdów. Początkowo udają zaangażowanie emocjonalne - zakochanie. Po tygodniu – dwóch  mówią: „To co, kochanie, na weekend do Berlina?”. Dziewczyny nieświadome niczego oczywiście się zgadzają. Drugim sposobem jest oferowanie, często w sieci, świetnie płatnej pracy za granicą. Na miejscu okazuje się, że nic nie wygląda tak, jak obiecywali. Często jest to praca niewolnicza albo w seksbiznesie. Bywa też tak, że jedna z ofiar staje się wybranką sutenera, jego partnerką. Stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad pozostałymi kobietami i z ofiary staje się przestępczynią. Zaczyna rekrutować nowe ofiary i jest w tym bardzo skuteczna, bo doskonale wie z autopsji, co najlepiej działa”. 22 628 99 99 to telefon zaufania Fundacji “La Strada”.

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, odpowiadając na oczekiwania rodzin zastępczych, organizują cykliczne formy  wsparcia. Są to szkolenia, warsztaty lub kursy dla rodziców zastępczych oraz konsultacje ze specjalistami.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, bo Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!

Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowuje szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą,

by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500