Mediacje rodzinne stacjonarne i online

Mediacje rodzinne stacjonarne i online

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, prowadzi nieodpłatne mediacje w ramach projektu „W rodzinie siła”.

Czym jest mediacja rodzinna ?

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych

Czytaj więcej...

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres Modułu III programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Czytaj więcej...

Weekendowa szkoła dla rodziców dobiegła końca

Weekendowa szkoła dla rodziców dobiegła końca

Zakończyły się trwające od początku września tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia dla dzieci. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich. Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na XXI Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”

Zapraszamy na XXI Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”

Organizatorzy: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zapraszają na XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier – Święta Góra 2020”, realizowany pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego.

Czytaj więcej...

Halliwick na pływalni

Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczą w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Przy wykorzystaniu metody Halliwick uczą się niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla rodziców i dzieci dobiegły końca

Warsztaty dla rodziców i dzieci dobiegły końca

Zakończyły się trwające od czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia dla dzieci. Prowadziło je Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.

Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych. W cyklicznych zajęciach grupowych w Gostyniu, odbywających się w godzinach popołudniowych oraz w sobotnie przedpołudnia, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani na te warsztaty przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.

Czytaj więcej...

Ruszyła powiatowa akcja pomocowa Mikołaje

Akcja polega na przygotowaniu paczki dla dziecka wskazanego przez organizatorów składającej się np. z zabawek, w tym edukacyjnych, gier planszowych, książek, przyborów szkolnych, słodyczy itp. Paczka może też być przygotowana dla osoby starszej, samotnej, schorowanej czy osoby z niepełnosprawnością. Paczki dla takich osób mogą składać się ze długoterminowych środków żywności, słodyczy, środków czystości oraz artykułów chemicznych, np. proszków do prania oraz kocy.

Przyłącz się!

Czytaj więcej...

Zajęcia z samoobrony w Chwałkowie

Lato czas wypoczynku. Jednak w Chwałkowie młode zawodniczki i zawodnicy z drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców Klubu Piłkarskiego „KA 4 resPect” Kołaczkowice, obok zajęć piłkarskich, trenowali samoobronę. Zajęcia prowadził trener Polskiego Związku Karate i instruktor samoobrony Waldemar Szwedek (8. Dan), asystował mu Leszek Jakubiak (3 kyu), obaj z TKKF „TĘCZA” w Gostyniu.

Czytaj więcej...