Bruczków do góry nogami

Bruczków do góry nogami„W Bruczkowie staniemy na głowie, by zielony placyk stworzyć, skakać, tańczyć, pogaworzyć” – pod takim hasłem realizowany był projekt przez OSP Bruczków oraz sołectwo Bruczków, KGW Bruczków oraz DPS Zimnowoda. Jego podsumowaniem był, wzbudzający wielkie zainteresowanie, piknik integracyjny. Przedsięwzięcia współfinansowane były z Programu Grantów Społecznych. Celem projektu była integracja lokalnego środowiska, umocnienie więzi sąsiedzkich oraz nawiązanie relacji z grupą niepełnosprawnych, podopiecznych DPS w Zimnowodzie. Cel został osiągnięty, a wszystko to stało się podczas wspólnie podjętych działań: uporządkowywania terenu wokół boiska, sadzenia drzew i krzewów czy przygotowywania miejsca na ognisko.  

Podsumowaniem projektu był piknik, którego program obfitował w różnorodne propozycje: mecz międzypokoleniowy, warsztaty plastyczne dla dzieci, naukę gry w boulle, speedball, konkurencje na wesoło, występ kabaretowy podopiecznych DPS oraz biesiada przy ognisku przy pysznych wypiekach pań z KGW oraz kiełbaskach smażonych na nowym grillu. Na zaproszenie odpowiedziało wielu gości: Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” M. Sobkowiak, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Gostyniu J. Celka, przedstawiciel Starostwa Powiatowego J. Sikora, ks. Proboszcz W. Szymczak, Dyrektor DPS. G. Wira.