Dbają o swój las

Zbierali śmieci, sadzili drzewa i nadawali im imiona – wszystko po to, by sprawdzić, „co tam kuka w lesie”?

W ostatnią sobotę września w ramach projektu „Co tam kuka w lesie?” realizowanego przez Stowarzyszenie „BLASK”, a dofinansowanego z programu grantowego „Działaj Lokalnie”, młodzież z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z opiekunami porządkowała drogę z Borku Wlkp. do Jeżewa. Akcję rozpoczęto krótką pogadanką na tematy ekologiczne przeprowadzoną przez Violettę Jańczak. Zebrano dziewięć worków śmieci, które zostały odebrane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ponadto uczestnicy przyłączyli się również do akcji sadzenia drzew. Jej inicjatorem był Urząd Miejski w Borku Wlkp. W sumie przy drodze prowadzącej z Bruczkowa do Skokowa, posadzono 70 lip. Każde drzewko zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby, która je posadziła.