Zadziałaj w budżecie obywatelskim! Głosuj i wybieraj

Budowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów czy rewitalizacja parku. Między innymi takie propozycje projektów zgłosili w tym roku mieszkańcy do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. O tym, które z nich będą mogły mieć szansę realizacji może zadecydować każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat.

Dziewięć propozycji zadań weźmie udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. Plebiscyt rusza 3 października i potrwa do 23 października. W tym czasie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli oddać głos w formie elektronicznej (formularz znajduje się na stronie http://www.powiat.gostyn.pl/budzet_obywatelski,228.html) lub papierowej (formularz do pobrania znajduje sie na dole strony). Urny do głosowania znaleźć będzie można w siedzibie gmin powiatu gostyńskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Na karcie do głosowania należy zaznaczyć maksymalnie trzy propozycje zadań. Niezbędne jest również podanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, kodu pocztowego i nr PESEL.

Przypomnijmy, projekty, które biorą udział w głosowaniu  muszą być zlokalizowane na terenie powiatu gostyńskiego i służyć jego mieszkańcom. Zadania inwestycyjne dotyczą terenów stanowiących własność powiatu, a także wpisują się w jego zadania własne. Pomysł musi podlegać całkowitej realizacji w roku 2018. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 200 tys. zł. W sumie na projekty przeznaczono 300 tys. złotych. Zebrane wnioski zostały zweryfikowane przez powołaną w tym celu komisję. Brała ona pod uwagę możliwości realizacji projektu w 2018 roku (w tym jego zakończenie), lokalizację oraz zgodność z zadaniami własnymi powiatu.

Zwycięzców poznamy 31 października 2017 roku. Wybrane projekty wpisane zostaną do budżetu powiatu na przyszły rok.

Lista projektów:

  1. Po pierwsze bezpieczeństwo – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł.

  1. Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jeżewo.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 55 000,00 zł.

  1. Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Karolew usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Pogorzela.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł.

  1. Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Koszkowo, w ciągu drogi powiatowej nr 4946P.

Szacunkowy koszy przedsięwzięcia: 102 000,00 zł.

  1. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł.

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Strzelce Małe polegająca na budowie parkingu przy cmentarzu parafialnym.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł.

  1. Razem i pokoleniowo o lepsze i piękniejsze jutro – rekultywacja parku przy DPS Chumiętki.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 91 230,30 zł.

  1. Bieżnia lekkoatletyczna 100 m oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 200 000,00 zł.

  1. Budowa chodnika w Starym Gostyniu.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 25 000,00 zł.

 

Głosowanie w formie elektronicznej – kliknij, aby zobaczyć formularz

Głosowanie w formie papierowej – kliknij, aby pobrać formularz