Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
  • face1

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Celem działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Rada powoływana jest na okres 3 letniej kadencji, w skład której wchodzi od 5 do 11 członków. Wszystkie osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi powinny mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 11 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r. do godz. 15:00. Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi w wyżej wymienionym terminie odpowiedniego  formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Krobia oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia lub złożyć osobiście                            w tutejszym Ośrodku. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Zarządzenie w sprawie naboru

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krobi

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00