Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianego do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, która ma swoja siedzibę na Wyspie Kasztelańskiej. Szczegóły na plakacie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz pod numerem tel. 65 5711 109 u Pani Klaudii Sierota.  

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi poszukuje kandydata/ki na stanowisko Wychowawca Świetlicy Środowiskowej i Animator Społeczności Loklanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 8 grudnia 2023 roku, osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku MGOPS lub pocztą na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko Wychowawca Świetlicy Środowiskowej i Animator Społeczności Lokalnej”. Więcej szczegółów w Biuletynie

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00