Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.           Druki wniosków można pobierać od dnia 01.09.2023 r. w siedzibie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024,  można składać w terminach:

 - od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

- od 1 sierpnia 2023 r. drogą tradycyjną (papierową)

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 110/2023 Burmistrza Krobi z dnia   13 lipca 2023 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 24.000,00 zł. Więcej w zarządzeniu.

 

Wniosek

RODO

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00