Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Krobia do udziału w konkursie p.n. „Zamek na wyspie i jego otoczenie”. Wykonaj pracę plastyczną zainspirowaną Wyspą Kasztelańską w Krobi. Przeczytaj regulamin konkursu i krótki zarys historyczny naszej Wyspy Kasztelańskiej, który pomoże Ci w realizacji swojego pomysłu. Spojrzenie w przeszłość, na teraźniejszość, a może w przyszłość okaże się Twoją inwencją twórczą w wykonaniu pracy konkursowej. Na Wasze prace czekamy do 13.09.2024 r. do godz. 14:00.

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru oferty i przyznaniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 78/2024 Burmistrza Krobi z dnia 15 maja 2024 roku (tutaj dać odnośnik przekierowujący do zarządzenia), dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadania publicznego składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku w gminie Krobia zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania kandydatur na członka Komisji mija 29 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianego do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, która ma swoja siedzibę na Wyspie Kasztelańskiej. Szczegóły na plakacie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz pod numerem tel. 65 5711 109 u Pani Klaudii Sierota.  

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00