Otwarto „Jeżewskie siedlisko”

Otwarto  „Jeżewskie siedlisko”

W dniu 05.10.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie „Jeżewskiego siedliska”. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Burmistrz Miasta Borku Wielkopolskiego Marek Rożek, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, radny Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego Michał Dopierała, sołtys wsi Jeżewo Paweł Gendera, Prezes OSP Jeżewo Rafał Kaczmarek, proboszcz parafii Jeżewo ksiądz Marek Brdęk oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie wraz z mieszkańcami wsi Jeżewo.

Czytaj więcej...

„TĘCZA” najlepsza w Kostrzyniu

„TĘCZA” najlepsza w Kostrzyniu

Gostyński klub karate TKKF „TĘCZA” wziął udział w kolejnym turnieju w ramach Wielkopolskiej Otwartej Ligi Karate. Zmagania odbywały się w Kostrzyniu. W zawodach (10.11.2019 r.) brało udział 216 zawodników z 18 klubów. TKKF „TĘCZA” reprezentowało 11 zawodników. Zrobili to doskonale – młodzi karatecy z Gostynia i Piasków wywalczyli łącznie 14 medali. I zajęli 1 miejsce w klasyfikacji medalowej turnieju.

Czytaj więcej...

Projekt "Na herbatce u Fenrychów" z nagrodą

6 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala XX jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Galę uświetnił koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. W bieżącym roku do Konkursu zgłoszonych zostało 166 projektów m.in. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi złożyło projekt "Na herbatce u Fenrychów", który zdobył nagrodę.

Czytaj więcej...

Poniec skuteczny wobec przemocy

Przemoc wobec osób najbliższych to dość częste zjawisko. Dlatego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Poniecu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, przy współpracy Stowarzyszenia „DZIECKO” i Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Zajęcia były poświęcone głównie temu, jak rozmawiać z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz doskonaleniu umiejętności diagnozowaniu zagrożeń w środowisku rodzinnym i szacowania poziomu zagrożenia życia lub zdrowia osób doświadczających przemocy.

Czytaj więcej...

Rada Powiatu Gostyńskiego uchwaliła Program Współpracy z NGO na 2020 rok.

Rada Powiatu Gostyńskiego uchwaliła Program Współpracy z NGO na 2020 rok.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego, 31 listopada uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Przyjęta uchwała określa cele oraz reguluje współpracę pomiędzy samorządem powiatu gostyńskiego, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.

Czytaj więcej...

Punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin 

National Family Solutions is very affordable solution when you are faced with a family law issue. Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Seminarium z powołaniem na trenera kadry Wielkopolski

Seminarium z powołaniem na trenera kadry Wielkopolski

Grupa karateków z TKKF „TĘCZA” z Gostynia, Kunowa i Piasków wzięła udział w trzydniowym seminarium karate, które odbywało się w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Prowadził je doświadczony szkoleniowiec, były trener kadry Włoch shihan Santo Torre. Uczestniczyli w nim karatecy z całej Polski.

Czytaj więcej...

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

Bezinteresowny, pomocny, pracujący na rzecz dobra wspólnego – taki powinien być współczesny naśladowca Edmunda Bojanowskiego. I takich ludzi po raz kolejny poszukuje powiat gostyński w ramach plebiscytu na Wolontariusza Roku 2019.  Kandydatury społeczników w pięciu kategoriach (wolontariat indywidualny, młodzieżowy, grupowy, biznes społecznie odpowiedzialny oraz wydarzenie roku) zgłaszać można do 18 listopada 2019 roku. Laureaci wyłonieni zostaną podczas gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego, która odbędzie się 4 grudnia.

Czytaj więcej...