Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Pojawiające się zmiany społeczne, demograficzne i ekonomiczne wymagają od samorządu podejmowania takich działań wobec osób starszych, które poprawią ich jakość życia. W Gminie Krobia, jak i w całym kraju, zwiększa się co roku liczba osób starszych.

Realizacja programu „Krobska Karta Seniora” jest jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Krobia. 30 sierpnia 2021 r. radni Rady Miejskiej w Krobi, uchwalili przyjęcie Programu "Krobska Karta Seniora". Ma on na celu stworzenie seniorom przyjaznego środowiska do funkcjonowania i rozwoju w miejscu ich zamieszkania. Program będzie uprawniał osoby powyżej 60 roku życia do korzystania na preferencyjnych finansowo warunkach z oferty jednostek organizacyjnych oraz  innych instytucji publicznych działających na terenie Gminy Krobia. Do Programu przystąpiły również podmioty prywatne, które oferują zniżki na zakup swoich towarów i usług.

Zaangażowanie do uczestnictwa w programie podmiotów komercyjnych działających w różnych branżach przyczynia się do stworzenia szerokiej i interesującej oferty dedykowanej osobom starszym. Program może się przyczynić do rozwoju nowych gałęzi usług skierowanych do osób powyżej 60 roku życia.

Zakłada się, że Krobska Karta Seniora wzmocni kondycję materialną seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z ulg i zniżek, a także zwiększy ich aktywność społeczną.

Zatem, jeśli masz skończone 60 lat i jesteś mieszkańcem gminy Krobia, złóż wniosek o wydanie „Krobskiej Karty Seniora” i korzystaj ze zniżek u lokalnych przedsiębiorców.

Wnioski o wydanie karty można odbierać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wlkp. 126), który odpowiada za realizację programu. Wnioski można także znaleźć również na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Krobi oraz Gminy Krobia.

Swoje zniżki dla seniorów przygotowało 19 podmiotów. Są wśród nich usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, sklepy branżowe i firmy oferujące usługi naprawcze. Zniżki wynoszą od 5% do 20%. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u partnerów programu „Krobska Karta Seniora”. Pełną listę partnerów i oferowanych rabatów można znaleźć poniżej.

Zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia w charakterze partnera do projektu „Krobska Karta Seniora”. Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby: podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym, stać się częścią budowanego w Gminie Krobia systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców, pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wniosek_doc

Załącznik_regulamin

Partnerzy_pdf

 

 

 

Planuje się, że pierwsze kary seniora trafią do krobskich seniorów z początkiem 2022 roku.

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00