Chwałkowo integrowało rodziny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie zorganizował cykl zajęć dla rodzin osób z niepełnosprawnością. Pozwoliły one uczestnikom na nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i  niepełnosprawnością oraz jej objawami w życiu codziennym.

Bezpłatne warsztaty integracyjne dla rodziców zostały przeprowadzone przez ŚDS w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy - Wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

Rodzice i opiekunowie osób z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania z oferty różnych form wsparcia. By aktywizować rodziny osób z niepełnosprawnością, realizator projektu: Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie, przygotowało ciekawe zajęcia o charakterze integracyjnym.

- Warsztaty te zostały tak pomyślane, by rodziny opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi członkami rodzin mogły podnieść swoje kompetencje i umiejętności praktyczne w codziennym wspieraniu zwłaszcza osób z zaburzeniami psychicznymi” – podkreśla współrealizator działań w projekcie Swietłana Figiel. – Zwiększa to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego.        

W ramach projektowych spotkań integracyjnych ich uczestnicy nie tylko mogli w praktyce zapoznać się z codzienną pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, ale też mieli okazję wspólnie popracować z swoimi podopiecznymi pod okiem terapeutów zajęciowych w poszczególnych pracowniach tej placówki wsparcia dziennego. M.in. uczono się różnych zabaw - zajęć integracyjnych z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, ruchu, plastyki, kojarzenia – aktywizujących do pracy w grupie, pracy w domu, rozwijających wiele ważnych dla codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością umiejętności, m.in. przygotowywano praktyczne, ale bardzo dekoracyjne  zasłony, uczono wyrabiania zapachowych mydełek, dekoracyjnych świeczek itp.

Integracyjne zajęcia kończyły się wspólną zabawą z tańcami.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu