Warsztaty o seksualności dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych opiekujących się nastolatkami. Warsztaty szkoleniowe dla rodziców poświęcone były zagadnieniom z obszaru seksualności dzieci i młodzieży. To już kolejne warsztaty poświęcone temu tematowi.

Szkolenie z seksualności miało za zadanie pomóc rodzicom we wspieraniu swoich dzieci i podopiecznych, a także sprzyjać pełniejszemu i lepszemu poznaniu siebie. Jednym z  głównych założeń była praca na trzech kryteriach normatywnego rozwoju seksualnego: bezpieczeństwo, dobrostan i dobrowolność. Szkolenie prowadzone było metodą bazującą na zasadach NVC (NonviolentCommunication = Porozumienie Bez Przemocy), tak by każdy z uczestników mógł wybrać dla siebie i swojej rodziny to co jest mu najpotrzebniejsze o pełnego rozwoju.

Warsztaty obejmowały 4 główne moduły, z których każdy  składał się z części teoretycznej, a zakończony był praktycznym ćwiczeniem wskazującym możliwe kierunki działania w danej sferze.

Pierwszy moduł: „Ciało, zdrowie i higiena” poświęcony był przede wszystkim budowie ludzkiego ciała oraz funkcjom, jakie pełnią poszczególne narządy i układy. Aby wspomagać dzieci i młodzież w prawidłowym poznawaniu własnego ciała, dorośli muszą posiąść podstawową wiedzę dotyczącą fizjologii człowieka. Znając możliwości i ograniczenia naszych ciał, jesteśmy w stanie lepiej odczytywać płynące z nich sygnały. Umiejętność rozpoznawania sygnałów ciała jest niezbędna do uzyskania dobrostanu.

Drugi moduł „Płeć” to moduł poświęcony poznaniu płci, w szczególności podobieństw pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz różnic dzielących obie płcie. W tej części szkolenia skupiono się na tym, jak uczyć podejmowania ról płciowych, akceptacji swojej i odmienne płci, a także jak nie poddawać się stereotypom płciowym, a tym samym poszerzać swoje horyzonty i budować w młodych ludziach świadomość swoich mocnych i słabych stron ze względu na osobniczość z uwzględnieniem płci, ale nie z jej pełnym rygorem.

W trzecim module warsztatów „Relacje, wartości, bliskość i seks” skupiono się na rodzajach relacji i ich funkcjach. Uczestnicy różnicowali potrzeby realizowane w różnorodnych rodzajach relacji (relacje rodzicielskie, relacje koleżeńskie, relacje  rodzinne, relacje partnerskie…). Każdy z uczestników miał okazję na wgląd we własne potrzeby w relacjach, w to, jak zaopiekować się tymi  potrzebami i pracować nad ich zaspokojeniem. Rozmawiano także o wartościach, które chcemy wychowankom przekazać i jak mają się one do tych, które realnie przekazujemy.

Czwarty moduł „Bezpieczeństwo” poświęcony był szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Poruszono tematykę zagrożeń rozwoju seksualnego z punktu biologicznego, fizycznego, a przede wszystkim relacyjnego i emocjonalnego. Dla rodziców bezpieczeństwo ich dzieci jest bardzo ważne, dlatego podczas tego fragmentu szkolenia uczestniczy mieli okazję zastanowić się nad tym, gdzie widzą największe zagrożenia i jak można im przeciwdziałać.

Obecne szkolenie z zakresu seksualności dzieci i młodzieży było kontynuacją wcześniejszych projektów, mających na celu zwiększanie kompetencji rodzicielskich. Było też odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rodziców zastępczych. Warsztaty szkoleniowe przeprowadziła Jagoda Roszak z Wrocławia - seksuolog, pedagog, specjalista pomocy psychologicznej.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom” Stowarzyszenia „DZIECKO”. Projekt został zrealizowany z okazji 100-lecia niepodległości Polski i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Udział w projekcie był dla rodziców w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny dzięki współfinansowaniu Powiatu Gostyńskiego (uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert) oraz dzięki własnemu wkładowi finansowemu i pracy wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” i wolontariuszy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu