Nieodpłatna pomoc prawna i porady obwatelskie

Znalezione obrazy dla zapytania prawoStarostwo Powiatowe w Gostyniu informuje, że na podstronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwu obywatelskiemu została zamieszczona lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. W wykazie tym ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Na liście znajdują się dane kontaktowe jednostek świadczących bezpłatne poradnictwo w takich dziedzinach jak prawo pracy, pomoc społeczna, prawo pacjenta czy prawo konsumenta, oraz wiele innych. Są też numery ogólnokrajowych infolinii, jak do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia", Centralnego Zarządzania Kryzysowego, Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych i inne. Lista dostępna jest poniżej:

http://powiat.gostyn.pl/pl/bezplatna-pomoc-prawna