Grupa wsparcia dla rodzin – o mocnych stronach rodziców

Grupa wsparcia dla rodzin – o mocnych stronach rodziców

Jedną z form wspomagania funkcjonowania rodzin zastępczych, opiekujących się dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców, są grupy wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizuje je cyklicznie. Kolejne z takich spotkań odbyło się 29 kwietnia 2019 r. W tej grupie wsparcia uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione.

Głównym tematem spotkania było poszukiwanie mocnych stron zarówno u dzieci, jak i samych rodziców zastępczych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej. Rodzice mieli okazję rozwiązać test, związany z określeniem ich mocnych stron. Wyniki okazały się być w większości przypadków bardzo trafne, odzwierciedlające charaktery i codziennie funkcjonowanie opiekunów zastępczych. Utwierdziło to rodziców zastępczych w tym, że warto też zwracać uwagę na swoje zasoby i wykorzystywać je w pracy z dziećmi.

Rozmawiano też o konieczności dawania wsparcia i poczucia bezpieczeństwa dzieciom, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest budowanie pozytywnej samooceny u dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych zostały mocno dotknięte przez los i bardzo często mają niską samoocenę. Rodzice zastępczy dzielili się własnymi doświadczeniami, udzielali sobie wzajemnie porad.

Dyskutowano również o relacjach dzieci z rodzicami biologicznymi. Rodzice zastępczy zaproponowali również tematy, które mogłyby być poruszone na kolejnych grupach wsparcia. Rodziny uczestniczące w tej grupie wsparcia bardzo silnie podkreślały, że spotkania z innymi rodzinami zastępczymi dają im siłę oraz motywację do dalszych działań i pracy z dziećmi, które znalazły swoje miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej.

Grupy wsparcia w PCPR w Gostyniu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania grup wsparcia dają rodzinom możliwość wymiany doświadczeń, otrzymywania wsparcia oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z pieczą zastępczą i opieką nad dziećmi. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny. Poza głównymi tematami, które przedstawiają prowadzący – uczestnicy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego.

Kolejna grupa wsparcia już w maju. PCPR w Gostyniu zachęca rodziny zastępcze do udziału w tej formie wsparcia.