4 urzędy i stowarzyszenia z powiatu gostyńskiego docenione w konkursie „Wielkopolska Otwarta”

4 urzędy i stowarzyszenia z powiatu gostyńskiego docenione w konkursie „Wielkopolska Otwarta”

 

Na gali w Concordii Design w Poznaniu rozstrzygnięto Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” (18 czerwca 2019 r.). Laureatami zostały aż cztery podmioty działające na terenie powiatu gostyńskiego.Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs promuje ideę włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Jest to już 9. jego edycja. Do udziału w nim zostały zaproszone organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w ostatnim roku zrealizowały działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszono ponad 100 zrealizowanych działań.

W ocenie projektów przez kapitułę konkursową liczył się pomysł działania, jego dostępność, zaangażowanie osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności oraz wpływ na zmianę postaw.

Podczas gali przestawiono laureatów konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczały m.in. Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Anna Skupień – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

III miejsce przyznano gminie Gostyń – za promowanie praw osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Parasolka Zaufania”. Nagrodę odebrali Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Magda Rajewska – pełnomocnik Burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wyróżnienia otrzymały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za działania: XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez barier” Święta Góra 2018 i za „XIX Integracyjny Bieg Bez Barier im. Bł. Edmunda Bojanowskiego” (wyróżnienie odebrały: Natalia Hajnsz – kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu i Marta Adamek – samodzielny referent Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu); Stowarzyszenie „DZIECKO” – za II Wojewódzki Turniej Gry w Bule (petanque) i towarzyszący mu piknik oraz za Festiwal kultur 2018 zrealizowany w Krainie Orła Białego (wyróżnienie odebrała Natalia Hajnsz reprezentująca stowarzyszenie „DZIECKO”); Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” za roczne zajęcia terapeutyczne na pływalni, prowadzone metodą Halliwick (wyróżnienie odebrały: Urszula Szefer – wiceprezes stowarzyszenia „KASIA” i Teresa Małecka – członek zarządu stowarzyszenia „KASIA”).

Galę uświetnił koncert zespołu Michała Gajda Trio i Marii Adamiak.

Nagrodzenie tak licznej grupy działań aktywizujących i wspierających na terenie powiatu, pokazuje, że Ziemia Gostyńska jest otwarta środowisk osób z niepełnosprawnościami.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu