Poszukiwacze złota z Gostynia

Stu mieszkańców Ziemi Gostyńskiej poszukiwało grudek złota w kopalni w Złotym Stoku. Stało się tak za sprawą wyjazdu terapeutyczno-aktywizującego, będącego jednym z działań w projekcie „Pomagamy – działamy”, nagrodzonym w ogólnopolskim konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.

 

            Wypłukiwanie złota było jedną z wielu atrakcji tego kilkudniowego wyjazdu. Na początku Gostynianie zwiedzili Średniowieczny Park Techniki zlokalizowany przy Kopalni Złota w Złotym Stoku. Jest on jedynym tego typu parkiem w Europie! W tym parku uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć wszystkie rodzaje średniowiecznych urządzeń technicznych: potężne młyńskie koła, kierat, hutę i stęporowe kruszarki. Każde urządzenie funkcjonuje i można je wypróbować – potrzebna jest tylko siła ludzkich mięśni! Grupa z Gostynia i okolic odwiedziła też Labirynt Strachu oraz Chatę Kata, w której prezentowane są techniki średniowiecznych tortur.

Oglądano też czołg skonstruowany według pomysłu Leonarda da Vinci. Wizyta w tym parku pozwoliła poczuć prawdziwą atmosferę życia ludzi średniowiecza. Cały park ma postać średniowiecznej osady górniczej pokazującej miniony świat, w którym racjonalne myśli były herezjami, a uczeni czarnoksiężnikami.

            Bazą dla  Gostynian była Polanica – Zdrój. Tu, oprócz noclegów, uczestnicy wyjazdu zwiedzali Park Zdrojowy, odbywali zajęcia aktywizujące oraz wybrali się na przepyszne gofry.

            Jeden z wyjazdowych dni był poświęcony pobytowi w Kudowie – Zdroju w skansenie „Szlak ginących zawodów”. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach garncarstwa, wykonując własnoręcznie naczynia na kole garncarskim. Towarzyszył temu pokaz garncarstwa pełen ciekawostek o tym fachu. Kolejnym był pokaz kowalstwa w kuźni, gdzie kowal przy użyciu swoich narzędzi wykuwał podkowę. Opowiadano przy tym historię tego zapomnianego dziś zawodu. Gostynianie odwiedzili też dom chleba, w którym znajduje się piec opalany drewnem, a na oczach gości został wypieczony jest chleb. Unikalna receptura wypieku sprawiała, że uczestnicy wyjazdu zasmakowali prawdziwego, wiejskiego ciepłego chleba ze smalcem i ogórkiem.  W chatce robótek ręcznych podziwiano rękodzieła stworzone za pomocą szydełka oraz gobeliny. Miłośnicy staroci obejrzeli również sprzęt gospodarstwa domowego z poprzednich epok. Wizytowano również wiatrak.

            Obok poznania i przybliżenia takich zawodów jak garncarz, kołodziej, młynarz, kowal, bednarz, cieśla, rymarz, zdun, garbarz, miecznik, druciarz, płatnerz, dekarz czy stolarz dodatkową atrakcją skansenu było zwierzyniec z atrakcyjnymi zwierzętami z różnych kontynentów.

            Obejrzano też słynną Kaplicę Czaszek. Kolejnego dnia podziwiano Kłodzko słynące z twierdzy i świątynię w Wambierzycach.

            - „Takiego natłoku atrakcji” – podsumowuje wyjazd Dorota jedna z uczestniczek – „odwiedzania ciekawych miejsc oraz tylu różnych aktywizujących i uczących nowych umiejętności zajęć jeszcze nie miałam. A wieczorami spędzaliśmy na wspólnych zabawach tanecznych oraz na śpiewaniu w czasie zabaw karaoke. Było cudownie! Podziękowania należą się organizatorom!”

Wyjazd terapeutyczno-aktywizujący zorganizowało Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy wsparciu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach.       

Celem projektu „Pomagamy - działamy – program aktywizacji osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim oraz pleszewskim”, realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z PCPR w Gostyniu, jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. System uruchomiony w ramach projektu stanowi ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim oraz kilku sąsiednich powiatach. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.