Rodziny rozmawiały o problemach. Poszukiwani kandydaci na rodziców

Jedną z form wspomagania funkcjonowania rodzin zastępczych, opiekujących się dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców, są grupy wsparcia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje je cyklicznie. Kolejne z takich spotkań odbyło się 3 października 2019 r. W tej grupie wsparcia uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione. Grupy wsparcia w PCPR w Gostyniu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

Spotkania grup wsparcia dają rodzinom możliwość wymiany doświadczeń, otrzymywania wsparcia oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z pieczą zastępczą i opieką nad dziećmi. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny. Poza głównymi tematami, które przedstawiają prowadzący - uczestnicy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego.

Głównym tematem poruszonym na ostatnim spotkaniu były losy dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Obejrzano film obrazujący taką sytuację. Przedstawiał on losy dziecka oderwanego  od swojego dotychczasowego życia. Pokazywał nawiązywanie relacji z mamą biologiczną w tej nowej dla dziecka sytuacji oraz budowanie relacji z rodzicami zastępczymi. Takie  odnalezienie się dziecka w zupełnie nowym dla niego świecie, całkowicie dla dziecka innym niż dotychczasowy, jest ogromnie trudne. Wspieranie takiego dziecka wymaga zrozumienia jego sytuacji, dużej wrażliwości i jeszcze większej cierpliwości. To ważny element funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej. Wskazywano w czasie dyskusji na trudności z tym związane oraz na sposoby radzenia sobie z nimi.

W trakcie spotkania na grupie wsparcia rodziny podnosiły również tematy związane z ich indywidualnymi problemami, oczekiwaniami oraz sukcesami. Rodzice zastępczy rozmawiali też  o problemach życia codziennego, dylematach związanych z wychowaniem dorastających i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Chętnie wymieniali między sobą poglądy na temat sposobów radzenia sobie z nastolatkami, motywowania ich do nauki i obowiązków pozaszkolnych.

Rodziny wzajemnie wymieniały się też swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z kontaktami z rodzicami biologicznymi dzieci. To szczególnie trudny obszar funkcjonowania rodzin zastępczych, których jednym z podstawowych zadań jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, czyli najważniejszymi dla nich osobami. Ważne, by wychowując dziecko zamiast jego rodziców, pamiętać o przypominaniu dziecku, jak ważni są dla każdego jego rodzice, o niepodważaniu ich autorytetu (i tak już nadszarpniętego w oczach dziecka przez decyzję sądu), o nieumniejszaniu zakresu władzy rodzicielskiej, pozostawionej rodzicom biologicznym przez sąd, i o nierywalizowaniu o względy dziecka z rodzicami biologicznymi, czy zaskarbianiu ich tylko dla siebie. Trzymanie się tych zasad daje dziecku jasno określony obraz jego sytuacji, sytuacji jego rodziny biologicznej i roli w tym systemie rodziny zastępczej oraz porządku ustalonego postanowieniem sądowym. To jest podstawą emocjonalnego spokoju każdego dziecka, a przy tym nie odbiera rodzinie zastępczej ani dziecku radości ze wspólnego bycia razem.

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, odpowiadając na oczekiwania rodzin zastępczych, organizują cykliczne formy  wsparcia. Są to superwizje, szkolenia, warsztaty lub kursy dla rodziców zastępczych oraz konsultacje ze specjalistami.

Kolejna grupa wsparcia już w listopadzie. PCPR w Gostyniu zachęca rodziny zastępcze do udziału w tej formie wsparcia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu poszukuje też kandydatów na rodziców zastępczych, bo każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!

Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowuje szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą,

by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Linkowska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00