Powiat przygotowany na zimę

Powiat przygotowany na zimę

Z sześcioma gminami zostało po raz kolejny podpisane porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg. Dzięki wartym sumie ponad 226 tysięcy złotych umowom, na terenie gmin: Borek Wlkp., Poniec, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Krobia będzie można zapewnić szybkie i skuteczne usuwanie skutków zimy na  powiatowych drogach.Zadaniem powiatu w okresie zimowym jest utrzymanie możliwie w wysokim stopniu przejezdności dróg, w tym zwalczanie gołoledzi i zaśnieżenia na jezdni. Drogi podzielono na trzy standardy zimowego utrzymania.  Do IV standardu (łącznie 144,951 km) zostały zaliczone odcinki łączące siedziby gmin oraz stanowiące dojazd do stolicy powiatu.

 

 W tym przypadku jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości oraz posypana w najważniejszych miejscach.  V i VI (odpowiednio: 241,841 km oraz 64,071 km) standard obowiązuje w przypadku pozostałych dróg, ważnych dla sprawnego działania komunikacji autobusowej, po których odbywa się dowóz dzieci do szkół, a pracowników do pracy. W V standardzie jezdnia powinna zostać odśnieżona przynajmniej na jednym pasie ruchu z możliwością mijanek oraz w miejscach zasp, a także posypana na kluczowych odcinkach. Na drogach w VI standardzie natomiast prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb oraz posypywanie w wyznaczonych miejscach.

Podczas zbliżającej się zimy o drogi w powiecie gostyńskim po raz kolejny zadba Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”, które zajmie się zimowym utrzymaniem dróg w gminach: Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Piaski, Pępowo, Borek Wlkp. Umowa z wykonawcą obowiązuje na trzy lata: od 2015 -2018 roku. Firma dysponuje sprzętem do posypywania jezdni – w przypadku dróg IV kategorii w gotowości muszą być 3 solarki samochodowe,  na odcinkach V kategorii – 2 piaskarki lub solarki, zaś VI kategorii – 1 piaskarka bądź solarka. W sytuacji zawiei śnieżnych na drogi wyjeżdża 6 samochodów ciężarowych z pługiem lekkim lub średnim, 3 z pługiem ciężkim, 5 ciągników powyżej 100KM z pługiem średnim lub ciężkim, sprzęt do odśnieżania chodników z pługiem o szer. ok. 1 m, 3 koparko – ładowarki, ciągnik z ładowaczem, fadroma, dźwig do 6Mg oraz zestaw niskopodwoziowy. 

Dodatkowo gminy  wyraziły wolę współdziałania przy realizacji zadań powiatu gostyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (odśnieżanie V i VI standard), położonych na terenie Gmin Krobia, Pogorzela, Poniec, Piaski, Pępowo i Borek Wlkp. Łączna wartość porozumień opiewa na kwotę ponad 226 tys. złotych. Koszty te będzie pokrywał powiat gostyński.

Akcja zimowego utrzymania dróg obejmuje odśnieżenie jezdni na całej jej szerokości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami. Zgodnie z porozumieniem w gminach prowadzone będą dyżury, a w gotowości utrzymany zostanie sprzęt i maszyny przewidziane do prac zimowych. Dzięki porozumieniu z gminami akcja odśnieżania na ważnych dla mieszkańców powiatu gostyńskiego drogach będzie przebiegała szybciej i sprawniej.

Co ważne, w przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych, takich jak: zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi, osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Sprzęt potrzebny do odśnieżania i posypywania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1,5 godziny od chwili wezwania przez Wydział Komunikacji i Dróg Referat ds. dróg, a w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie.