Potwierdzili swoje umiejętności na egzaminie

Potwierdzili swoje umiejętności na egzaminie

Gostyński klub karate TKKF "TĘCZA" przeprowadził egzamin dla młodych i najmłodszych karateków. Odbył się on (jeszcze przed zawieszeniem treningów) w dojo TKKF „Tęcza” (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu) dla grupy początkujących i średniozaawansowanych karateków. Zdający musieli wykazać się znajomością podstawowych pozycji, bloków i ataków oraz ich prawidłowym wykonaniem (kihon).

Następnie demonstrowali ich praktyczne zastosowanie w walce z przeciwnikiem (kihon kumite oraz kumite).  Trzecią częścią egzaminu były wykonania kata, czyli układów technik obronnych i kontrataków przygotowujących do walki z kilkoma przeciwnikami.

Komisja egzaminacyjna w składzie: główny egzaminator shihan Waldemar Szwedek (8. Dan) oraz sensei Mieczysław Polewski (4. Dan) i sensei Mirosław Sobkowiak (4. Dan) sprawdzała też przygotowanie sprawnościowe, kondycyjne, siłowe i odpornościowe młodych adeptów karate.

Zdający poradzili sobie z wymaganiami egzaminu oraz surowymi ocenami egzaminatorów i uzyskali kolejne stopnie wtajemniczenia  (od 9 do 1 KYU, czyli od białego do brązowego pasa) w sztuce walki, jaką jest karate. Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i odzwierciedla nabyte umiejętności. Pas ukazuje też, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate. Każdy kolejny pas stanowi następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie ma końca.

Podsumowując egzamin, shihan Szwedek pogratulował tym, którzy przeszli go pozytywnie i pochwalił zdających za systematyczną pracę na treningach. Przekazał też uwagi poszczególnym karatekom o elementach wymagających poprawy.  Życzył wszystkim zdającym powodzenia oraz wytrwałości w podążaniu  drogą karate.

Podsumowano też dokonania TKKF „TĘCZA” w 2019 r. Karatecy „TĘCZY” wywalczyli:

- tytuł Mistrza Polski - Mieczysław Polewski w kata seniorów Mistrzostwa Polski Masters w Karate Olimpijskim;

- Puchar Polski - Mieczysław Polewski w kata seniorów masters IV Puchar Polski Masters w Karate Shotokan;

- 3 miejsce mistrzostw Polski juniorów: Daria Pietrzyk, Amelia Ziółek i Agnieszka Leciej - kata drużynowe juniorek - VII Mistrzostwa Polski Juniorów;

Zdobyli też: w turniejach międzynarodowych - 5 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe medale; w zawodach ogólnopolskich 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale; w zawodach okręgowych 35 złotych, 17 srebrnych i 27 brązowych medali i w zawodach rejonowych 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale.


Opracowanie TKKF „Tęcza”