Zapraszamy na XXI Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”

Zapraszamy na XXI Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”

Organizatorzy: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zapraszają na XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier – Święta Góra 2020”, realizowany pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, organizatorzy postanowili zorganizować XXI Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier – Święta Góra 2020” w formie nadsyłania prac i wykonań artystycznych, bez konkursów przeprowadzanych na żywo oraz koncertu laureatów. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników oraz chęć kontynuacji wieloletniej tradycji Festiwalu, serdecznie zachęcamy do innowacyjnej formy konkursu.

W tegorocznej edycji festiwalu odbędą się dwa konkursy dla osób z niepełnosprawnością: „Muzyka Bez Barier” – konkurs piosenki oraz „Sztuka Bez barier” – konkurs plastyczny prac nadesłanych.

Nagrane wykonania muzyczne oraz prace plastyczne należy dostarczyć do 21 września 2020 r. do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 30 września 2020 roku w siedzibie PCPR w Gostyniu. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

O wynikach Konkursu uczestnicy oraz placówki zostaną poinformowani drogą elektroniczną oraz pocztową. Przebieg Konkursu oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://www.gostyn-pcpr.info/ .

Podsumowaniem tegorocznego XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego  „Bez Barier – 2020” będzie zorganizowana wystawa prac konkursowych w siedzibie PCPR w Gostyniu. Zostanie wydany również album z pracami uczestników.

Warunki uczestnictwa w konkursie piosenki „Muzyka Bez Barier”:

Przesłanie nagrania filmowego (obraz i dźwięk) piosenki przez wykonawcę na przenośnym nośniku (np. płyta, pendrive). Nośnik należy umieścić w kopercie opisanej: imię i nazwisko uczestnika, ew. nazwa placówki, tytuł piosenki i autor utworu.

Termin nadsyłania filmów:  do 21 września 2020 roku na adres: PCPR w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Sztuka Bez Barier”:

Przesłanie prac plastycznych podpisanych: imię i nazwisko wykonawcy pracy, nazwa placówki, tytuł pracy (jeżeli został nadany). Tematyka prac: „Wspomnienia z wakacji”. 

Termin nadsyłania filmów:  do 21 września 2020 roku na adres: PCPR w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.

Wszelkie zapytania dotyczące festiwalu „Bez Barier– Święta Góra 2020” prosimy kierować pod nr telefonu: 65-572-75-28 PCPR w Gostyniu – Dział Pomocy Osobom niepełnosprawnym, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, pierwsze piętro – pokoje nr 205 i 206.

Festiwal odbywa się przy wsparciu finansowym powiatu gostyńskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO”.