Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Informuje, że posiada wolne miejsca w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 dla:1 miejsce dla niepełnosprawnego dziecka,
2 miejsca dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną
1 miejsce dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Informuje, że posiada wolne miejsca w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 dla:
1 opiekuna sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem,
3 opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną,

Gmina Krobia przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Krobia otrzyma dofinansowanie w kwocie 119 360,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Krobia jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia.

Gmina Krobia przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Krobia otrzyma dofinansowanie w kwocie 47 920,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Krobia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wlkp. 126 , 63-840 Krobia.

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.). Wnioski o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych można składać w formie papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust.1

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00