MIESZKAŃCY POWIATU GOSTYŃSKIEGO OFIAROWALI 244 795,24 ZŁ!!!

Wstępnie podsumowano udział Powiatu Gostyńskiego w ogólnonarodowym święcie bezinteresownej życzliwości i wspólnoty dobrych ludzi, czyli XXVI Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Łącznie, w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy - wg wstępnych i nieoficjalnych wyliczeń (sztaby w Poniecu, Pogorzeli, Piaskach, Krobi i Gostyniu) - 244 795,24 zł na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

To wspólny fantastyczny wynik mieszkańców i wspaniałych młodych i starszych wolontariuszy gmin Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz takich wydarzeń jak np. finał OSP w Goli, rekordowy turniej kręglarski WOŚP w Gostyniu czy kąpiel morsów w Brzedni oraz duże finałowe grania w Borku Wlkp., Krobi, Piaskach, Pogorzeli, Poniecu i wielkim finale WOŚP w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Zintegrowali się poprzez sport

Sport to frajda! Przekonali się o tym uczestnicy projektu: „Integracja dookoła”. Dzięki podejmowanym aktywnościom fizycznym przedszkolaki Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu, zawodnicy MKS Kania Gostyń oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach nabyli nowe umiejętności i nauczyli się, jak współpracować i grać zespołowo. 

W działania zaangażowane zostały trzy grupy, dla każdej z nich przygotowano zajęcia sportowe.

Czytaj więcej...

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych to częste zjawisko. Niestety, niewiele się o nim mówi. Czym jest taka przemoc?

To wszystkie znane, celowe działania lub działania zaniedbujące ze strony opiekuna lub innej osoby, powodujące cierpienie, krzywdę bądź poważne ryzyko skrzywdzenia osoby starszej lub niepełnosprawnej. Pojawia sie ona najczęściej w relacjach, gdzie z jednej strony u osoby starszej  lub niepełnosprawnej występuje duże zaufanie, z drugiej, jej stan zdrowia powoduje zależność od otoczenia. Jest to złe traktowanie osób starszych i niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Tradycja łączy pokolenia

Stowarzyszenie Akademia Przedszkolaka działające przy Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej zakończyło realizację projektu „ Tradycja łączy pokolenia” dofinansowanego z powiatu gostyńskiego w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”.

W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania andrzejkowe i bożonarodzeniowe, warsztaty z rękodzieła i kulinarne. Zwieńczeniem całości było spotkanie dla osób starszych i samotnych. 17 grudnia Sala wiejska w Łęce Wielkiej rozbrzmiewała kolędami i gwarnymi rozmowami, a to wszystko za sprawą spotkania jasełkowego dla starszych i samotnych mieszkańców okolicznych wiosek.

Czytaj więcej...

Nie bądź obojętny! Reaguj!

Nie bądź obojętny! Reaguj!

W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza zmiana powszechnej akceptacji stosowania kar fizycznych (tzw. „klapsów”) w wychowywaniu dzieci i zmiana przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli  jest to przemoc.

Czytaj więcej...

Powiat przygotowany na zimę

Powiat przygotowany na zimę

Z sześcioma gminami zostało po raz kolejny podpisane porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg. Dzięki wartym sumie ponad 226 tysięcy złotych umowom, na terenie gmin: Borek Wlkp., Poniec, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Krobia będzie można zapewnić szybkie i skuteczne usuwanie skutków zimy na  powiatowych drogach.Zadaniem powiatu w okresie zimowym jest utrzymanie możliwie w wysokim stopniu przejezdności dróg, w tym zwalczanie gołoledzi i zaśnieżenia na jezdni. Drogi podzielono na trzy standardy zimowego utrzymania.  Do IV standardu (łącznie 144,951 km) zostały zaliczone odcinki łączące siedziby gmin oraz stanowiące dojazd do stolicy powiatu.

Czytaj więcej...

Gdy się rozwodzicie, zadbaj o dziecko

Gdy się rozwodzicie, zadbaj o dziecko

Separacja czy rozwód i rozstanie się rodziców jest zawsze dramatem dla dziecka. I nie jest ważne, czy ma ono pięć lat, czy też piętnaście i już więcej rozumie. W sytuacji rozstania rodziców dzieci są zagubione, rozdarte, nie potrafią zrozumieć tego, dlaczego ich ukochani rodzice, najważniejsze dla nich osoby na świecie, postanowili się rozstać. Dzieci zawsze kogoś wtedy obwiniają oraz niewiarygodnie cierpią. Zadaniem nas dorosłych jest sprawienie, aby te cierpienia były minimalizowane na tyle, ile to możliwe oraz wytłumaczenie swoim dzieciom, że dla nich to nie oznacza dużej zmiany. Jest to trudne, gdyż dzieci mają poczucie, że wali się ich cały dotychczasowy świat.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia "TĘCZY" w styczniu

Bezpłatne zajęcia

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” zakończył, dzięki finansowemu wsparciu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, remont w siłowni TKKF „TĘCZA” przy ul. Przemysława II 6. Z tej okazji zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z siłowni oraz podjął decyzję o bezskładkowych zajęciach w styczniu dla uczestników zajęć klubu karate oraz uczestników zajęć na siłowni w sekcji kulturystycznej.

Czytaj więcej...