Ogłoszenie Konkursu Grantowego – Działaj Lokalnie 2018

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2018

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2018 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Czytaj więcej...

UTW w Gostyniu o niepełnosprawności

UTW w Gostyniu o niepełnosprawności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyniu zorganizował spotkanie poświęcone problemowi niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego. Prelekcję przygotował i przedstawił studentom UTW (20.03.18 r.) dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

Czytaj więcej...

Ponad 420 tysięcy dla trzeciego sektora

173 475,00 zł – dotacje w takiej łącznej wysokości trafiły do organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. W tym roku premiowane były te projekty, które wpisywały się w cykl obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Seniorzy mimo zimowej aury już powitali wiosnę

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie gostyńskim - zorganizował obchody Dnia Kobiet połączone z powitaniem wiosny.

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie gostyńskim - zorganizował  obchody Dnia Kobiet połączone z powitaniem wiosny. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK „Hutnik” (15.03.2018 r.) przybyło ponad 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie w całym powiecie gostyńskim 1462 członków.

Czytaj więcej...

Uhonorowano Osobowości Roku 2017

Uhonorowano Osobowości Roku 2017

Na Wielkopolskiej Gali Laureatów Plebiscytu „Osobowość Roku 2017” zostali uhonorowani i odebrali prestiżowe wyróżnienia mieszkańcy powiatu gostyńskiego: Mirosław Sobkowiak, Marek Banaszak i Mariusz Ossowski. 
"Osobowości Roku 2017" w Wielkopolsce wybraliśmy głosami czytelników i internautów. Chcemy, żeby nasz plebiscyt był okazją do zaprezentowania dokonań ludzi, którzy nie zabiegają o aplauz, uznanie czy honory. Swoich działań nie podejmują dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania” – mówił Adam Pawłowski, redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego". – „Wspólnie doceniliśmy ludzi nietuzinkowych, pomysłowych i ciekawych. To osoby, które działając stały się wzorem do naśladowania dla innych. Mają na swoim koncie sukcesy i potencjał, aby je odnieść w przyszłości”. 

Czytaj więcej...

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim i gostyńskim”.

 

Do konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r. zostało zgłoszonych kilkaset projektów z całego kraju.

Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie przesłały najwyżej ocenione w województwach do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Konkursowa Ministerstwa dokonała oceny formalnej i merytorycznej i nagrodziła 53 projekty.

Czytaj więcej...

Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i starszych

Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i  starszych

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że resort budownictwa (obecnie w ramach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) opracował poradnik "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania".
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obowiązujących przepisów, istniejących publikacji odnoszących się do tematyki dostępności jak również w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pierwotnej wersji dokumentu. Dokument stanowi materiał wyjściowy do dalszych działań mających na celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających możliwie najszerszą grupę użytkowników.

Czytaj więcej...