Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Na konferencję szkoleniową „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?” dla kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców zapraszają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO”, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Konferencja odbędzie się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu (ul. Poznańska 1 b, II piętro) 20 czerwca 2018 r. (środa). Początek o godz. 11.00 Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej.                 

Czytaj więcej...

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2017.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 15 organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

VI Rodzinny Rajd Smerfów

VI Rodzinny Rajd Smerfów

W sobotę 9.06.18 r. po raz szósty obył się rodzinny samochodowy „Rajd Smerfów 2018”. Warunkiem startu w rajdzie było zebranie i zgłoszenie załogi rodzinnej (rodzice (w tym zastępczy) i dzieci lub dziadkowie i wnuki) oraz specjalne ozdobienie pojazdu. Do rajdu zgłosiło sie 14 załóg.

O dziewiątej rano załogi rodzinne z powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego oraz bydgoskiego zjawiły się na kartodromie pod Górą Zamkową w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Dziesiąty World SM Day

 World SM Day

Świat po raz dziesiąty obchodził World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie to, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, zaprosiło na duży niedzielny okolicznościowy piknik, nie tylko członków stowarzyszenia, ale też ich rodziny oraz przyjaciół.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Konkursu Grantowego – Działaj Lokalnie 2018

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2018

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2018 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Konkursu Grantowego – PGS Program Grantów Społecznych

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy PGS - Program Grantów Społecznych

Termin składania wniosków upływa 30 maja 2018 r.

Pula grantów to 60 000 zł!

Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla zainteresowanych grup odbędą się 9 maja 2018 roku o godz. 13.00 oraz o godz. 17.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność.

Czytaj więcej...

UTW w Gostyniu o niepełnosprawności

UTW w Gostyniu o niepełnosprawności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyniu zorganizował spotkanie poświęcone problemowi niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego. Prelekcję przygotował i przedstawił studentom UTW (20.03.18 r.) dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

Czytaj więcej...

Rodzinnie powitali lato

Rodzinnie powitali lato

Festyn rodzinny „Powitanie lata” odbywał się po raz osiemnasty w kolorowo przystrojonym na tę okazję parku przy Domu Dziecka w Bodzewie (powiat gostyński). Ponad sześćset osób bawiło się wspólnie i wesoło na tym festynie.

Wzięły w nim udział rodziny zastępcze z powiatu gostyńskiego, a także rodziny z dziećmi z powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich. Przybyli też kandydaci na rodziców zastępczych oraz rodziny zaprzyjaźnione. Wszyscy bawili się razem z wychowankami domu dziecka oraz zaproszonymi na tę imprezę rodzicami dzieci, które wychowują się w bodzewskiej i gostyńskiej placówce.

Czytaj więcej...