Jak pracować zdalnie?

Praca zdalna? Większość firm może nie zdać tego testu - ICAN Institute w  Warszawie | Kształcimy liderów biznesuNa jakiej wysokości ustawić kamerkę? (To ja mam kamerkę???). Ostatnie spotkanie było takie męczące – jak mogę przygotować takie spotkanie lepiej? Zdalna praca zespołowa – czy to w ogóle możliwe? Choć niemal 100 procent NGO-sów przećwiczyło już funkcjonowanie przez sieć z powodu pandemii, zamknięcia biur i placówek, to pewnie takie i podobne pytania nadal trapią wielu z nas.

Czytaj więcej...

Zostań wolontariuszem 29 Finału WOŚP! Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

1. Powiatowy sztab XXIX Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych. 
2. Finał odbędzie się 10 stycznia 2021 r. Gramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Bo to „Finał z głową!”. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
    A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

Czytaj więcej...

O przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

O przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych to częste zjawisko. Niestety, niewiele się o nim mówi. Czym jest taka przemoc?

To wszystkie znane, celowe działania lub działania zaniedbujące ze strony opiekuna lub innej osoby, powodujące cierpienie, krzywdę bądź poważne ryzyko skrzywdzenia osoby starszej lub niepełnosprawnej. Pojawia się ona najczęściej w relacjach, gdzie z jednej strony u osoby starszej lub niepełnosprawnej występuje duże zaufanie, z drugiej, jej stan zdrowia powoduje zależność od otoczenia. Jest to złe traktowanie osób starszych i niepełnosprawnych.

Wobec osób starszych i niepełnosprawnych występuje 5 rodzajów przemocy, które mogą objawiać się następująco:

Czytaj więcej...

Jak zbierać pieniądze na Facebooku – poradnik

Z Facebooka korzysta ponad 2 miliardy osób, z czego kilkanaście milionów, to aktywni użytkownicy z Polski. Wystarczy, że wykonasz kilka kliknięć, i już możesz stworzyć zbiórkę, w którą będą mogli się zaangażować. Jak to zrobić? Po pierwsze, musisz przebywać w kraju, który znajduje się na liście uprawnionych do organizowania takich zbiórek. Oczywiście jest wśród nich Polska.

Po drugie wyszukaj na Facebooku organizację, którą chcesz wesprzeć. Jeśli znajduje się ona w bazie organizacji zarejestrowanych w usłudze Płatności na Facebooku, w menu po lewej stronie znajdziesz opcję „Zbiórki pieniędzy”. Kliknij w nią, a następnie naciśnij niebieski przycisk „+ Zbierz pieniądze”.

więcej na: https://sektor3-0.pl/blog/jak-zbierac-pieniadze-na-facebooku-poradnik/

Gdy się rozstajecie, zadbaj o dziecko!

Gdy się rozstajecie, zadbaj o dziecko!

Separacja czy rozwód i rozstanie się rodziców jest zawsze dramatem dla dziecka. I nie jest ważne, czy ma ono pięć lat, czy też piętnaście i już więcej rozumie. W sytuacji rozstania rodziców dzieci są zagubione, rozdarte, nie potrafią zrozumieć tego, dlaczego ich ukochani rodzice, najważniejsze dla nich osoby na świecie, postanowili się rozstać.

Dla dzieci więź z „odchodzącym” rodzicem ulega nieodwracalnej przemianie.

Czytaj więcej...

Czy problem przemocy nas dotyczy?

Czy problem przemocy nas dotyczy?

Przemoc w rodzinie to jedna z bolesnych cech naszego społeczeństwa. Słyszymy o niej często, ale jeszcze częściej uważamy, że ona nas i naszych rodzin nie dotyczy. Czy tak jest rzeczywiście?

Sprawdź to, odpowiadając na poniższe pytania: 

Czy zdarza się, że ktoś Tobie bliski:

Czytaj więcej...

Mediacje rodzinne stacjonarne i online

Mediacje rodzinne stacjonarne i online

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, prowadzi nieodpłatne mediacje w ramach projektu „W rodzinie siła”.

Czym jest mediacja rodzinna ?

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych

Czytaj więcej...

Wychowuj bez krzywdzenia

Wychowuj bez krzywdzenia

Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym obowiązuje – dopiero od kilku lat - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom i umieszczone w bezpiecznym miejscu do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd rodzinny.

Rozmowę o przemocy wobec dzieci prowadzą Anna Sowula, kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach - Marysinie i Mirosław Sobkowiak, certyfikowany /„Niebieska Linia”/ specjalista interwencji i pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Czytaj więcej...

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres Modułu III programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Czytaj więcej...