Miniatury boreckiej architektury odsłonięte

Miniatury boreckiej architektury odsłonięte

W piętek 13 października na skwerze przez Ośrodkiem Kultury dokonanouroczystego odsłonięcia mini dzieł sztuki - miniatur przedstawiających wybrane zabytki architektoniczne miasta Borek. Burmistrz Marek Rożek w asyście przedstawicielek młodzieży zaangażowanych w projekt Aleksandry Szwałek i Anny Stelmaszyk odsłonili zgromadzonym miniaturę ratusza. 
Oklaskami przyjęto odsłanianą przez Etatowego Członka Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusza Sikorę oraz dyrektora Oddziału Borek Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marcina Pawlaka miniaturę sanktuarium. 
Zainteresowanie wzbudziła także miniatura dawnej remizy strażackiej odsłoniętej przez dh Jana Kulińskiego oraz dh Grzegorza Marszałka.

Finałowi projektu towarzyszyły wielka radość, zadziwienie,poczucie dumy z miejsca, w którym się żyje oraz poczucie więzi lokalnej i tożsamości. Szczególne gratulacje, słowa uznania oraz podziękowania kierowano do artysty - Krzysztofa Paradysza- który podjął się wyzwania stworzenia miniatur oraz instruktorskiego wprowadzenia młodzieży w tajniki sztuk plastycznych. Jego wyobraźnia, talent, kreatywność oraz otwartość na inicjatywy M-GOK kolejny raz zaowocowały niezwykłym efektem, który znacząco wpisze się w historię miasta.

Podczas finału przygotowano szereg atrakcji towarzyszących. Uczestnicy otrzymali opracowany w ramach projektu folder z informacjami o miejscach zminiaturyzowanych będący ich wizytówką. Wysłuchano także krótkich notek na temat budowli, ich znaczenia i historii odczytanych przez uczestniczki przedsięwzięcia. Wydarzenie obejmowało także przeprowadzenie gry terenowej - quizu z zagadkami związanymi z miejscami “zminiaturyzowanymi” oraz z gminą Borek Wlkp. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych atrakcjach. Impreza zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Miniatury docelowo staną w boreckim parku im. A. Mickiewicza (aktualnie rewitalizowanym). Powstały park miniatur będzie oryginalnym miejscem, nietypową wizytówką miasta, pamiątką zaangażowania w przedsięwzięcie oraz powodem do lokalnej dumy. Projekt realizowany był od czerwca. Grupa boreckiej młodzieży pod egidą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. otrzymała na niego dofinansowanie ze środków Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko”. Przedsięwzięcie dodatkowo otrzymało wyróżnienie 
od Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.