XVIII Ogólnopolski Festiwal Bez Barier - Święta Góra 2017

XVIII Ogólnopolski Festiwal Bez Barier - Święta Góra 2017Ewa Lichtańska ze Skrzynna (łódzkie), Dominik Winny, Agata Wróblewska i Agnieszka Ciesielska z Kościana (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2017 w Piaskach k. Gostynia. W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 120 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Angelice Jagodzińskiej z Łagiewnik (wielkopolskie).


Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie. Ale prócz nich dla organizatorów festiwalu ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych - blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na nim ponad trzysta osób, w tym dzieci z klas integracyjnych. – Gostyński festiwal ma wyjątkową atmosferę. Zawsze jest radośnie i niekoniecznie oficjalnie, a to sprzyja integracji. – podkreśla Elżbieta z Wolsztyna. – Przyjeżdżam tu od paru lat, bo to miejsce jest wyjątkowe 
i magiczne! Zawsze czuję się tu artystą i to docenianym – dodaje Marcin z Leszna. Sylwia 
z Mościszek dodaje: - Tu zawsze jest czas i na zabawę i na zadumę. To zasługa organizatorów. A prace plastyczne są tak ciekawe i inspirujące, że nie można obok nich przejść obojętnie. 
Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali się specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny, przedstawicie Filipinów ks. Paweł Ogrodnik, Prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach Violetta Kolendowicz, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej: w Chumiętkach - Agnieszka Jackowiak, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy: w Chwałkowie – Swietłana Figiel oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk.
Gościem festiwalu była też Edyta Drzastwa – przedstawicielka Wielkopolskiego Oddziału PFRON.
Sam festiwal rozpoczął się 8 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Pogoda dopisała, a goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych powitali w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe Lucyna Nowak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, który podkreślił wartość i rolę sztuki w przełamywaniu barier, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, podkreślający gościnność Ziemi Piaskowskiej oraz otwartość i ciekawość jej mieszkańców na innych ludzi. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, zwracając uwagę na osiągnięcie pełnoletności przez sam festiwal i życząc wszystkim wspaniałych przeżyć i odwagi w artystycznym przełamywaniu barier. 
Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Przewodnicząca Edyta Marcinkowska oraz Violetta Kolendowicz 
i Adam Nowak. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Przewodnicząca Anna Szymańska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący 
w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. 
Imprezą towarzyszącą był: konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracowników Domu Dziecka w Bodzewie i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem.
Organizatorzy konkursów „Bez barier" przygotowali dla uczestników też miejsca zabaw i integracji: ujeżdżanie byka, pojedynki sumo, jazdę na deptaczach. Osobny blok stanowiły zajęcia integracyjne poprowadzone przez animatorkę. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych. 
W koncercie laureatów wystąpiła zdobywczyni Nagrody Publiczności Angelika Jagodzińska, która zaśpiewała piosenkę Danuty Rinn oraz zwycięzcy konkursu piosenki Dominik Winny, Agata Wróblewska i Agnieszka Ciesielska z Kościana. Po ich wykonaniach długo nie milkły brawa. Wśród głosujących widzów festiwalu rozlosowano nagrody. 
Wyniki konkursów XVIII Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Podziękował też opiekunom za systematyczną pracę i wspieranie swoich podopiecznych, co przynosi coraz bardziej interesujące i profesjonalne wykonania i prace. Nagrody rzeczowe 
i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez zaproszonych gości.
Zamykając XVIII Festiwal „Bez Barier”, przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janisz Sikora, podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu. 
A wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że XVIII Festiwal „Bez Barier” pozostawia po sobie wiele artystycznych doznań i poczucie, że wszyscy przyłożyli się do tego, by świat był lepszy. 
XVIII edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia udzielił dom Dziecka w Bodzewie. Festiwal zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wyniki
XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier" 
- 18 wykonawców (w tym zespołowych) – łącznie 25 uczestników 
Miejsca:
1. Dominik Winny oraz Agata Wróblewska i Agnieszka Ciesielska (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
2. Natalia Bulińska (Chwałkowo – Dom Pomocy Społecznej)
3. Angelika Jagodzińska (Łagiewniki – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
4 wyróżnienia (równorzędne):
- Krzysztof Sawicki (Skrzynno – Dom Pomocy Społecznej)
- Elżbieta Cichoszewska (Wolsztyn – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
- Marzena Lucerek (Rogowo - Dom Pomocy Społecznej)
- Stanisława Mistela (Skrzynno – Dom Pomocy Społecznej)

Nagroda Publiczności: Angelika Jagodzińska (Łagiewniki – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier" 
a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo" – 30 artystów
1. Ewa Lichtańska (Skrzynno – Dom Pomocy Społecznej)
2. Krystyna Bosa (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej)
3. Dariusz Raskowski (Łagiewniki – Warsztaty Terapii Zajęciowej) 

4 wyróżnienia (ex aequo):
- Danuta Brzerzewska (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy)
- Sławomir Franek (Zimnowoda – Dom Pomocy Społecznej)
- Beata Kaźmierczak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej)
- Grzegorz Kuźdowicz (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej)

b) Kategoria „Nadesłane prace gotowe" - 65 prac 
1. Agata Wróblewska (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
2. Patrycja Kostańska (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej)
3. Sylwia Kunz (Mosciszki – Dom Pomocy Społecznej)

6 wyróżnień (ex aequo):
- Iwona Sierant (Gostyń – Środowiskowy Dom Samopomocy)
- Mirosław Karpiński (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej
- Ryszard Kimel (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy) 
- Małgorzata Busz (Chwałkowo – Środowiskowy Dom Samopomocy)
- Sławomir Franek (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej)
- Andrzej Antczak (Mościszki - Dom Pomocy Społecznej)

W imprezie towarzyszącej festiwalowi – w konkursie strzeleckim najlepszym strzelcami okazali się: 1. Dawid Wachowiak, 2. Zdzisław Łapawa i 3. Mirosław Karpiński.

Opracowanie: PCPR w Gostyniu