Loading color scheme

MARTA POLASZEK

 • WYKSZTAŁCENIE

  Absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. 

  oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku Pedagogika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • KURSY I SZKOLENIA

  Kurs lektorski

  Wsparcie psychologiczne pracowników żłobka i klubu dziecięcego

  Pierwsza pomoc pediatryczna

  Kurs języka migowego
 • W ŻŁOBKU

  Pracuje jako opiekun dziecięcy. Jest pogodna, dba o dobrą atmosferę.

 • W WOLNYM CZASIE

  Lubi poczytać dobrą książkę, ale najwięcej czasu obecnie poświęca córeczce i rodzinie.