Loading color scheme

Opłaty

Opłaty obowiązujące od 1 września 2022- czesne kwota stanowiąca 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020, poz. 2207) w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy- 602zł, opłata za wyżywienie 8zł/dzień.

Wszystkie informacje w Uchwale Rady Miejskiej w Krobi

Opłata obowiązująca od 1 stycznia 2023 - czesne kwota stanowiąca 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020, poz. 2207) w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy- 698zł, opłata za wyżywienie 8zł/dzień.

Opłata obowiązująca od 1 lipca 2023- czesne kwota stanowiąca 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020, poz. 2207) w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy- 720zł, opłata za wyżywienie 8zł/dzień.