RODO

Wykaz pracowników

Nazwisko/imię

stanowisko pracy w CUW Krobia

nowe adresy e-mail

telefony

Burkiewicz Łukasz

Dyrektor CUW

lburkiewicz@cuw.krobia.pl

504-103-282

Kulczak Beata

Z-ca Dyrektora CUW

bkulczak@cuw.krobia.pl

571-226-844

Łasicka Marta

Specjalista ds. administracji i oświaty

cuw@cuw.krobia.pl

571-226-842

Żuraszek Honorata

Główny Księgowy CUW

hzuraszek@cuw.krobia.pl

571-226-845

Nowacka Honorata

Z-ca Głównego Księgowego CUW

hnowacka@cuw.krobia.pl

571-226-846

Wiorek Karolina

Specjalista ds. księgowości

kwiorek@cuw.krobia.pl

571-226-847

Chuda Mariola

pomoc administracyjna

mchuda@cuw.krobia.pl

Kreczmer Izabela

Główny Specjalista ds. kadr i płac

ikreczmer@cuw.krobia.pl

571-226-848

Waleńska Anna

Specjalista ds. kadr i płac

awalenska@cuw.krobia.pl

Mendyka Monika

Specjalista ds. kadr, płac i administracji

mmendyka@cuw.krobia.pl