O nas

Centrum Usług Wspólnych w Krobi jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Krobia, powołaną na mocy uchwały Nr XXIII/178/2020  Rady Miejskiej w Krobi z  dnia 23 czerwca 2020 w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.

Centrum Usług Wspólnych w Krobi, jako jednostka obsługująca prowadzi obsługę finansowo – księgową, informatyczną, prawną oraz administracyjno - organizacyjną w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat trzech następujących jednostek organizacyjnych Gminy Krobia oraz innych podmiotów wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym: Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi,  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, Żłobka Gminnego w Krobi, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia.