Świadczenia

Zakres świadczeń:

 - organizacja i zarządzanie procesami,

- obsługa organizacyjno – administracyjna placówek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat trzech,

- obsługa prawna i informatyczna w zakresie realizacji zadań oświatowych i obsługi finansowo – księgowej,

- zarządzanie finansami,

- rachunkowość,

- sprawozdawczość finansowa i budżetowa,

- płace,

- rozliczenia ZUS i US.