Bowling jest dla wszystkich

Bowling jest dla wszystkich

Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i z grupą znajomych. Jest to też doskonała okazja do spotkania i integracji. Bowling to obecnie najpopularniejsza odmiana kręgli, w której nie ma ograniczeń. W bowling mogą grać dorośli, dzieci, osoby bardziej i mniej wysportowane. Dlatego też jest to idealna gra towarzyska dla całych rodzin czy grup przyjaciół.

W ramach projektu „Jesteśmy - Wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” prowadzone są m.in. nieodpłatne działania aktywizujące i usprawniające na bowlingu i kręgielni dla osób z niepełnosprawnością (głównie ze środowisk wiejskich).

Osoby z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania ze zbyt szerokiej oferty zajęć i różnych form wsparcia oraz wypoczynku. Składa się na to wiele przyczyn: problemy finansowe, ograniczona samodzielność, niska motywacja i aktywność własna, a czasem opór środowiska rodzinnego z wychodzeniem poza rodzinę z niepełnosprawnymi członkami rodziny.

By aktywizować osoby z niepełnosprawnością, realizator projektu: Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie, przygotowały wiele propozycji dla osób z dysfunkcjami, uwzględniając każdorazowo ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Impreza z kręglami to świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Bowling niesie ze sobą wiele zalet. Zasady gry i jej nauka są bardzo łatwe. Kręgle nie wymagają od uczestników specjalnych umiejętności – wystarczą chęci i pozytywne nastawienie. Impreza z kręglami przyniesie nie tylko dużo zabawy i śmiechu, ale także nauki. Między innymi można poprawić koordynację ruchową oraz równowagę, a dzieci nauczą się współpracy i godnej rywalizacji.

Wysiłek, jaki uczestnicy z dysfunkcjami muszą włożyć w bowling, nie jest zniechęcający – można go porównać do dłuższego spaceru lub spokojnej jazdy na rowerze. Atutem jest także forma gry, w której stale przeplata się ruch z odpoczynkiem. To sprawia, że kręgle nie nudzą się uczestnikom zbyt szybko, ani ich nie męczą.

– „Chcemy, aby niepełnosprawni i ich opiekunowie uczestniczący w grze mieli możliwość poznać się lepiej wzajemnie i wspierać. Spotkania na bowlingu to również forma rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcjami, a także, co bardzo ważne, okazja do doskonałej zabawy.” – podkreśla Mirosław Sobkowiak ze Stowarzyszenia „DZIECKO”.

W ramach projektu zorganizowano m.in. działania integracyjne na gostyńskim torze bowlingowym dla osób z niepełnosprawnością, które są uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie. Potrwają one do listopada 2018 r.

- „Nasze działania zwiększają liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej i ruchowej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego” – podkreśla koordynator projektu Dorota Olejniczak.  – „Kreują też pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. I jednocześnie umożliwiają tym osobom korzystanie z dóbr kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej.”          

Działanie to pozwala nie tylko na aktywizację ruchową beneficjentów, mającą na celu ich usprawnienie, ale też zapobiega stanom bierności, ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów, poprawia jakość życia, wypełnia czas wolny oraz poszerza zainteresowania.

Celem projektu jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z dysfunkcjami i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu stanowi ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla tej grupy osób, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim oraz kilku sąsiednich powiatach. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

            Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.

            Warto przypomnieć, że projekt „Jesteśmy – Wspieramy” złożony przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” z Powiatu Gostyńskiego zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Współrealizatorami projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.


Opracowanie: Stowarzyszenie „DZIECKO”