Piaski dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych “Kreatywni”, zorganizowały cykl zajęć dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Pozwoliły one uczestnikom na nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i  niepełnosprawnością oraz jej objawami w życiu codziennym.

Bezpłatne warsztaty integracyjne dla rodziców zostały przeprowadzone przez WTZ w Piaskach w ramach projektu „Jesteśmy - Wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

Rodzice i opiekunowie osób z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania z oferty różnych form wsparcia. By aktywizować rodziny osób z niepełnosprawnością, realizator projektu: Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy m.in. z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piaskach, przygotowało ciekawe zajęcia o charakterze integracyjnym.

- „Warsztaty te zostały tak pomyślane, by osoby opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi członkami rodzin mogły podnieść swoje kompetencje i umiejętności praktyczne w codziennym wspieraniu zwłaszcza osób z zaburzeniami psychicznymi” – podkreśla współrealizator działań w projekcie Gerard Misiaczyk. – „Zwiększa to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego.”        

W ramach projektowych spotkań integracyjnych ich uczestnicy nie tylko mogli w praktyce zapoznać się z codzienną pracą Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale też mieli okazję w poszczególnych pracowniach tej placówki wsparcia dziennego wspólnie popracować z swoimi podopiecznymi pod okiem terapeutów zajęciowych. M.in. przygotowywano praktyczne stojaki z drewna, pieczono pyszne ciastka z nadzieniem morelowym, wykonywano ozdoby świąteczne, przygotowywano oryginalne zaproszenia na rozmaite okazje.

Integracyjne zajęcia zakończyły się wspólną zabawą karaoke oraz tańcami.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.

Warto przypomnieć, że projekt „Jesteśmy – Wspieramy” złożony przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” z powiatu gostyńskiego zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Współrealizatorami projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.