Najnowocześniejszy sprzęt za 250 tys. zł, podarowany przez WOŚP, właśnie trafił do gostyńskiego szpitala. Będzie ratował dzieci. Słowo o rezygnacji Owsiaka

Jak informuje szef powiatowego gostyńskiego Sztabu WOŚP przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak: - „Do naszego szpitala trafił kolejny nowoczesny i wysokiej jakości sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskanie go wcale nie było taką łatwą sprawą. Po poprzednim finale Sztab WOŚP w Gostyniu złożył wniosek przygotowany wspólnie wraz lekarzami pediatrami z gostyńskiego szpitala do Fundacji WOŚP, wskazujący najpilniejsze potrzeby sprzętowe”.

W odpowiedzi, pod koniec ubiegłego roku, w grudniu do gostyńskiego szpitala trafiły trzy nowoczesne urządzenia  wartości ponad 250 tys. zł. – „To piękny prezent fundacji Jurka Owsiaka dla małych pacjentów z całego naszego regionu” – ocenia  szef gostyńskiego WOŚP.

Te urządzenia to:

- kompaktowy, lekki, multidyscyplinarny ultrasonograf USG Samsung HS40 z głowicami do diagnostyki noworodków i dzieci; wykorzystuje on zaawansowane technologie, wcześniej stosowane tylko w aparatach klasy Premium; zaawansowane technologie przetwarzania i wizualizacji obrazu zapewniają skuteczną i efektywną diagnostykę pacjenta, co pozwala na podejmowanie niezwykle precyzyjnych decyzji klinicznych; sprzęt może też pracować z dorosłymi pacjentami;

- oraz dwa stanowiska do resuscytacji noworodków Resuscitaire; urządzenia te dzięki efektywnej terapii cieplnej oraz zestawie wbudowanych urządzeń resuscytacyjnych tworzą ergonomiczne stanowisko oceny poporodowej oraz resuscytacji noworodka.

W komplecie z przekazanym sprzętem znalazły się jeszcze bezpłatne wyjazdowe specjalistyczne szkolenia WOŚP dla lekarzy ratujących życie i zdrowie dzieci. 

Warto przypomnieć, że przez 27 lat grania Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prawie corocznie przekazuje gostyńskiemu szpitalowi sprzęt do ratowania zdrowia i życia noworodków oraz wspierający osoby starsze. Wartość pozyskanych ponad 60 zestawów sprzętu medycznego to już ponad milion dwieście tysięcy zł! Korzystają z nich w SPZOZ: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Noworodków, Dział Pomocy Doraźnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Kolejne miliony to środki na realizację bezpłatnych programów medycznych, z których korzystają mieszkańcy powiatu gostyńskiego, głównie dzieci. 

Fundacja WOŚP finansuje:

1. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci - w ramach programu utworzono w całej Polsce punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt medyczny są główne kliniki onkologii dziecięcej. WOŚP prowadzi też akcje informacyjne i szkoleniowe dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej, zwiększając wiedzę lekarzy i świadomość rodziców.
2. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – w ramach programu na oddziałach noworodkowych wykonywane są wszystkim noworodkom bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.
3. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków  - obejmujący diagnozowanie i leczenie dzieci, które – ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka.
4. Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków - program ten ma na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną, która nie wymaga intubacji dziecka.
5. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – w ramach programu kupowane są pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.
6. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” – w ramach tego programu WOŚP uczy pierwszej pomocy nauczycieli szkół podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom. WOŚP zaopatruje też szkoły w środki dydaktyczne np. fantomy, podręczniki, płyty DVD.
7. Do 2008 roku prowadzony był także Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą, w ramach, którego WOŚP kupowała pompy insulinowe, które dają dzieciom szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. Obecnie o pompę insulinową mogą starać się rodzice dzieci, które z jakichś przyczyn nie otrzymały jej od NFZ a istnieje jednoznaczne wskazanie do terapii pompowej.  

Jurek Owsiak podsumowuje: - „Przez ponad 27 lat działalności udało nam się zakupić kilkadziesiąt tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych za ponad miliard PLN, które pracują w szpitalach w całej Polsce. Statystycznie każdego dnia do polskiego szpitala trafiają 4 urządzenia kupione przez WOŚP”.

Mirosław Sobkowiak szef Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dodaje: - „Ta stała pomoc Fundacji WOŚP dla gostyńskiego szpitala to m.in. efekt bardzo aktywnego uczestnictwa mieszkańców, instytucji i firm powiatu gostyńskiego w corocznych finałach WOŚP. Za to bycie razem przez tyle lat dziękuję w imieniu całego sztabu wszystkim MIESZKAŃCOM ZIEMI GOSTYŃSKIEJ, BORECKIEJ, PĘPOWSKIEJ, PIASKOWSKIEJ, POGORZELSKIEJ, PONIECKIEJ i KROBSKIEJ, i za to, że ofiarujecie nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swoje serca i wsparcie dla idei pomocy najmłodszym i najstarszym!

A w związku z rezygnacją Jurka Owsiaka z kierowania Fundacją WOŚP mówi: - „Jerzy Owsiak wymyślił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - dzieło, które czyni dobro i łączy Polaków w pomaganiu najsłabszym, w radości, życzliwości i wzajemnym szacunku. Jest jej twórcą, dyrygentem, osobą, która ją pozytywnie nakręca. To dla mnie trudny moment, kiedy usłyszałem, że Jurek rezygnuje. Choć nie zgadzam się z tą decyzją, muszę powiedzieć, że ją rozumiem. Doszło do tragedii, na scenie WOŚP zamordowany został wolontariusz prezydent Paweł Adamowicz i choć Jerzy Owsiak w żaden sposób za to nie odpowiada, zachował się tak, jak mówią standardy, czyli zrezygnował. Na to naprawdę mało kogo stać. Ale nie tylko dlatego Jurek jest dla mnie uosobieniem wielu najważniejszych wartości.

 Jurek, co prawda – jak zapowiedział - będzie dalej grał z orkiestrą, choć nie będzie już jej prezesem i nie będzie podejmował decyzji. Jego osobowości, energii i zapału może nam brakować. Liczę na to, że Jurek Owsiak zmieni decyzję, ale znam Jurka od 27 lat osobiście i obawiam się, że może się to nie wydarzyć.”  


Opracowanie: PCPR w Gostyniu