Kulać każdy może

W ramach projektu „Jesteśmy - Wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” prowadzone są m.in. nieodpłatne działania aktywizujące i usprawniające na bowlingu i kręgielni dla osób z niepełnosprawnością (głównie ze środowisk wiejskich).

Kręgle lub ich odmiana bowling to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i z grupą znajomych. Jest to też doskonała okazja do spotkania i integracji. Bowling to obecnie najpopularniejsza odmiana kręgli, w której nie ma ograniczeń. W bowling mogą grać dorośli, dzieci, osoby bardziej i mniej wysportowane. Dlatego też kręgle to idealna gra towarzyska w gronie przyjaciół oraz dla całych rodzin czy grup przyjaciół.

By aktywizować osoby z niepełnosprawnością, realizator projektu: Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy m.in. z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piaskach, przygotowały wiele propozycji dla osób z dysfunkcjami, uwzględniając każdorazowo ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Impreza z kręglami to świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Bowling niesie ze sobą wiele zalet. Zasady gry i jej nauka są bardzo łatwe. Kręgle nie wymagają od uczestników specjalnych umiejętności – wystarczą chęci i pozytywne nastawienie. Impreza z kręglami przyniesie nie tylko dużo zabawy i śmiechu, ale także nauki. Między innymi można poprawić koordynację ruchową oraz równowagę, to też okazja do nauki współpracy i godnej rywalizacji.

Wysiłek, jaki uczestnicy z dysfunkcjami muszą włożyć w bowling, nie jest zniechęcający – można go porównać do dłuższego spaceru lub spokojnej jazdy na rowerze. Atutem jest także forma gry, w której stale przeplata się ruch z odpoczynkiem. To sprawia, że kręgle nie nudzą się uczestnikom zbyt szybko, ani ich nie męczą.

– Chcemy, aby niepełnosprawni i ich opiekunowie uczestniczący w grze mieli możliwość poznać się lepiej wzajemnie i wspierać. Spotkania na bowlingu to również forma rehabilitacji i aktywizacji osób z dysfunkcjami, a także, co bardzo ważne, okazja do doskonałej zabawy. – podkreśla koordynator projektu Dorota Olejniczak. W ramach projektu zorganizowano m.in. działania integracyjne na gostyńskim torze bowlingowym dla osób z niepełnosprawnością, które są uczestnikami zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach.

- Nasze działania zwiększają liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej i ruchowej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego” – podkreśla przedstawiciel Stowarzyszenia „DZIECKO”.  – „Kreują też pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. I jednocześnie umożliwiają tym osobom korzystanie z dóbr kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej. – dodaje reprezentant PCPR w Gostyniu.      

Działanie to pozwala nie tylko na aktywizację ruchową beneficjentów, mającą na celu ich usprawnienie, ale też zapobiega stanom bierności, ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów, poprawia jakość życia, wypełnia czas wolny oraz poszerza zainteresowania.

Osoby z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania ze zbyt szerokiej oferty zajęć i różnych form wsparcia oraz wypoczynku. Składa się na to wiele przyczyn: problemy finansowe, ograniczona samodzielność, niska motywacja i aktywność własna, a czasem opór środowiska rodzinnego z wychodzeniem poza rodzinę z niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Celem projektu jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z dysfunkcjami i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu stanowi ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla tej grupy osób, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim oraz kilku sąsiednich powiatach. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Co ważne - zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu