Ponad pół miliona dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek 25 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Zarządem Powiatu Gostyńskiego, który reprezentowali Robert Marcinkowski Starosta Gostyński i Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński

W poniedziałek 25 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Zarządem Powiatu Gostyńskiego, który reprezentowali Robert Marcinkowski Starosta Gostyński  i Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński. Celem spotkania było przekazanie umów na realizację zadań zleconych otwartym konkursem ofert. Kwotę 189 220 zł przekazano w 37 umowach 28 organizacjom.

Ponadto przyznano 126.060,00 zł na działalność bezpłatnych punktów porad prawnych i nieodpłatnych porad obywatelskich a także realizowana jest trzyletnia umowa z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Tegoroczna kwota dotacji to 195.000,00 zł.

Konkurs ogłoszony został w zakresie 9 priorytetów:

- w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

- w zakresie oświaty i wychowania

- w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej

- w zakresie pomocy społecznej

- w zakresie polityki społecznej

- w zakresie kultury fizycznej i turystyki

- w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego

- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zadania realizowane będą do 31 grudnia 2019 roku.

 

Info o rozstrzygnięciu konkursu jest dostępne tutaj: 

http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?p=document&action=save&id=24297&bar_id=10889