Nie daj się przehandlować

Znalezione obrazy dla zapytania people for saleHandel ludźmi wciąż ma się dobrze. I nasila się w okresie wakacyjnym. Między innymi ofiarami padają młodzi ludzie, zwłaszcza dziewczyny. Młodych ludzi, w tym dzieci, wykorzystuje się do prostytucji, pornografii, nielegalnych adopcji, żebractwa, kradzieży, pobierania narządów do transplantacji. W Polsce niewolnictwo wciąż kwitnie – wg fundacji Walk Free (opublikowała Global Slavery Index) notuje się w naszym kraju nawet do 100 tys. ofiar rocznie.

By przestrzec przed tym niebezpiecznym zjawiskiem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizowało (12.06.2019 r.) spotkanie przygotowującej się do usamodzielnienia młodzieży z funkcjonariuszem policji zajmującym się profilaktyką w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu nt. „Handel ludźmi”. Problem został podjęty z uwagi na zbliżające się wakacje, w czasie których młodzież często podejmuje ryzykowne zachowania, bywa narażona na wiele niebezpieczeństw m.in. na niebezpieczeństwa handlu ludźmi.

Policjant przedstawił młodym ludziom zjawisko handlu ludźmi, omówił, jakie formy przyjmuje oraz jak się ustrzec przed takimi zagrożeniami. Udzielił też ważnych wskazówek, jak zachowywać się w sytuacji faktycznego niebezpieczeństwa.

Podczas spotkania młodzi ludzie usłyszeli historie, które przytrafiły się ich rówieśnikom, co pozwoliło na zrozumienie mechanizmów, którymi posługują się handlarze ludźmi. W czasie dyskusji uczestnicy wskazywali, że spotkanie uzmysłowiło im, iż tego typu sytuacje mogą przydarzyć się każdemu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zwraca uwagę, że istnieje kilka form handlu ludźmi. Polskie kobiety wykorzystywane są do prostytucji i seksbiznesu. Kobiety i mężczyźni, w tym dzieci, wykorzystywani są do pracy przymusowej i do tak zwanego niewolnictwa domowego. W tym ostatnim przypadku ofiara jest uwięziona, poddana całkowitej kontroli i zmuszana nie tylko do ciężkiej pracy niewolniczej na przykład w ogrodnictwie, lecz także dodatkowo do wykonywania obowiązków domowych. Jeśli to kobieta, często wykorzystuje się ją też seksualnie. Inną formą handlu ludźmi jest werbowanie ich i zmuszanie do żebractwa, drobnych kradzieży lub innych przestępstw. Szczególnie odrażające jest sprzedawanie dzieci, które wykorzystuje się do prostytucji, pornografii, nielegalnych adopcji, pobierania narządów do transplantacji czy do żebractwa.

Problem jest na tyle poważny, że w Komendzie Głównej Policji powstała specjalna komórka, która zajmuje się ściganiem i rozpracowywaniem tego typu przestępstw. Uruchomiła ona specjalną infolinię: 664 974 934.

Fundacja „La Strada”, zajmująca się na co dzień pomocą ofiarom handlu ludźmi, opisuje najczęstszy mechanizm werbowania młodych kobiet: – „Dziewczyny łapie się na „miłość”. Sprawcy są bardzo dobrymi psychologami i dokładnie wiedzą, do kogo uderzać i jak do niego trafić. Najczęściej werbują w dużych skupiskach młodzieży, w jakichś klubach, na koncertach lub w czasie wakacyjnych wyjazdów. Początkowo udają zaangażowanie emocjonalne – zakochanie. Po tygodniu – dwóch mówią: »To co, kochanie, na weekend do Berlina?«. Dziewczyny nieświadome niczego oczywiście się zgadzają. Drugim sposobem jest oferowanie, często w sieci, świetnie płatnej pracy za granicą. Na miejscu okazuje się, że nic nie wygląda tak, jak obiecywali. Często jest to praca niewolnicza albo w seksbiznesie. Bywa też tak, że jedna z ofiar staje się wybranką sutenera, jego partnerką. Stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad pozostałymi kobietami i z ofiary staje się przestępczynią. Zaczyna rekrutować nowe ofiary i jest w tym bardzo skuteczna, bo doskonale wie z autopsji, co najlepiej działa”.

Oto telefon zaufania Fundacji “La Strada”: 22 628 99 99.

Znalezione obrazy dla zapytania people for sale