Sukcesy małe i duże

Podsumowano powiatowy konkurs „Moje małe i duże sukcesy” dla wychowanków pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. I to właśnie rodziny zastępcze i wychowawcy placówek tworzą dla tych dzieci nowe bezpieczne miejsca, w których najmłodsi mogą się rozwijać i przygotowywać do samodzielności w dorosłym życiu.

W 50 rodzinach zastępczych powiatu gostyńskiego przebywa aktualnie 76 dzieci. W trzech  powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych opiekę znalazło 38 dzieci. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy wsparciu Stowarzyszenia „DZIECKO”,  zorganizowało siódmą edycję konkursu pn.„Moje małe i duże sukcesy”. Celem konkursu było dostrzeżenie i docenienie osiągnięć, nie tylko szkolnych, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

Konkurs rozstrzygnięto w czasie wakacyjnego spotkania władz powiatu z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi oraz z wychowankami i kadrą domów dziecka w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu, zorganizowanego przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Na początku, w imieniu organizatorów spotkania, powitał przybyłych dyrektor PCPR w Gostyniu.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski zwrócił uwagę - „Jesteśmy dziś w sali sesyjnej Rady Powiatu Gostyńskiego, w której spotykamy się z ludźmi, którzy są ważni dla Powiatu Gostyńskiego. To podkreśla, że Wy też jesteście bardzo ważni dla Powiatu. I dziś ta sala rozbrzmiewa dzięki Wam niezwykle pozytywna energią, energią, którą czerpiecie z Waszych sukcesów i tych dużych, i tych małych, bo wszystkie są ważne. Gratuluję Wam ich osiągnięcia, a Waszym rodzicom zastępczym i wychowawcom dziękuję za stwarzanie właściwych warunków, sprzyjających najlepszemu rozwojowi młodych ludzi. Szanowni Państwo, sukcesy dzieci są też waszymi sukcesami!”

Lucyna Nowak Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu podkreśliła: -  „Zaskoczyliście nas w tym roku Waszą aktywnością. Oprócz świadectw promocyjnychw tym też tych najlepszych, dostarczyliście mnóstwo dyplomów i podziękowań pokazujących Wasze sukcesy pozaszkolne w konkursach, sporcie, wolontariacie i w organizacjach pozarządowych, w twórczości literackiej, czy w wielu innych obszarach, w których znaleźliście i rozwijacie swoje zainteresowania. Mieliśmy spore trudności z przyznaniem miejsc, bo wszyscy zasługujecie na pierwsze miejsca!” 

 

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze oraz opiekunowie z placówek. W konkursie wzięło udział 44 wychowanków. Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 22 nagrody i 22 wyróżnienia.

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył wychowankom Starosta Robert Marcinkowski. W kategorii przedszkolnej nagrody przyznano Alicji Wylegale, Zuzannie Wojciechowskiej i Zofii Leciejewskiej.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej 1. miejsce otrzymał Mikołaj Andrzejczak, 2. miejsce zajął Arkadiusz Małecki, III miejsce ex aequo Aleksandra Marcinkowska oraz Vanessa Szczepaniak.

W kategorii klas IV-VII szkoły podstawowej 1. miejsce zajęli ex aequo Mariusz Przyłucki, Wiktoria Hauza i Magdalena Małecka, 2. miejsce zajęła Alicja Szczepaniak a 3. miejsce przyznano ex aequo Paulinie Sobocińskiej i Karolowi Wiatrowskiemu. Wyróżnienia otrzymali Julia Łyduch, Vanessa Grześkowiak, Jakub Wiatrowski, Dawid Majtka, Natalia Sura, Vanessa Szczepaniak, Daniel Sikora, Martin Małecki, Patrycja Grzesik, Nikola Wylegała, Fabian Grzesik, Tomasz Sura, Dominik Jakubowski, Wojciech Haremza, Michał Wojciechowski.

W kategorii gimnazjum i klasy VIII – 1. miejsce przyznano ex aequo Dominice Hauzie, Marii Karskiej i Katarzynie Sobocińskiej, 2. miejsce ex aequo Oliwii Kalce i Nikoli Frydryszak, 3. miejsce Wiktorii Frąckowiak. Wyróżnienia dostali Wiktoria Grześkowiak, Angelika Wilamowitz, Klaudia Wylegała, Jesika Jakubowska.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe 1. miejsce zajął Szymon Krawiec,   2. miejsce  Weronika Kep, 3. miejsce Sandra Pejas. Wyróżnienia otrzymali Natalia Wilamowitz i Gabriela Sowińska.

Po wręczeniu wyróżnień dla uczestników konkursu, podziękowania dla rodziców zastępczych i wychowawców placówek skierowali Starosta Gostyński: - „Drodzy Państwo, swoją pracą sprawiacie, że najmłodsi osiągają tak wspaniałe sukcesy. Za to Wam bardzo dziękuję!” -  oraz dyrektor PCPR w Gostyniu. –„To Państwo swoją codzienną zaangażowaniem i byciem dla dzieci sprawiacie, że te dzieci i ci młodzi ludzie dostają to, czego z rożnych powodów nie mogli im zapewnić ich rodzice. Dzięki Państwu te dzieci rozwijają się, pokazują swoje uzdolnienia i  talenty. Wiemy, ile ta praca wymaga wyrzeczeń, ile wymaga wysiłku i, przede wszystkim ile Państwo wkładacie w tę pracę cierpliwości, serca i miłości. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję.”

Spotkanie rodzin zastępczych z  przedstawicielami władz powiatu było też okazją do rozmów o wyzwaniach i problemach, jakie niesie przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w swoich rodzinach. W imieniu rodzin zastępczych i wychowawców zabrała głos pani Regina Sobocińska: - „My opiekunowie i rodzice często nie dalibyśmy rady bez Was, bez władz powiatu i bez specjalistów PCPR. Dziękujemy za stałą pomoc oraz za zaangażowanie we współpracę z nami dla dobra naszych wychowanków. Zwłaszcza dziękujemy za zrozumienie i wsparcie okazywane nam w najtrudniejszych sytuacjach.”

              - „Podziękowania należą się też” - jak podkreśla Lucyna Nowak Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR w Gostyniu  – „firmie WIX – FILTRON w Gostyniu z grupy MANN+HUMMEL FT Poland oraz Starostwu Powiatowemu w Gostyniu i Gminie Krobia za wsparcie udzielone organizatorom konkursu „Moje małe i duże sukcesy”.